Індустріальний район. Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 387" Дніпровської міської ради

 






Фінансова діяльність ДНЗ № 387

 

РОЗРАХУНОК

до бюджету на 2018 рік по загальному фонду

по департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

КПКВК 0611010 «Дошкільні навчальні заклади» ДНЗ №387

КЕКВ

2111 Заробітна плата

Дошкільні навчальні заклади

По тарификации Всього

с 01.01.2018 р.

83 333,00 * 12 місяців =

999 996,00 999 996,00

грн

грн

за штатним розкладом

 

 

 

Всього

с 01.01.2018 р.

54 457,00 * 12 місяців =

653 484,00 653 484,00

 

1 653 480,00 грн

 

грн

грн.

 

 

Всього РФЗП Винагорода   (100%)                                                                                                                                58 132,00 грн

Допомога на оздоровлення                                                                                                                                             60 684,00 грн

Заміна відсутнього працівника                                                                                                                                      39 090,00 грн

Муніципальна надбавка працівникам (5%)                                                                                                                   53 047,00 грн

П"ять днів непрацездатности                                                                                                                                         16 535,00 грн

Всього по КЕКВ 2111                                                                                                             1 880 968,00 грн

2120 Нарахування на оплату праці                                                                                        1 880 968,00 грн. *22,0%= 413 813,00

Дошкільні навчальні заклади:

Всього по КЕКВ 2111                                                                                                            413 813,00 грн.

2200 Використання товарів і послуг

2230 Продукти харчування

Дошкільні навчальні заклади:                                                                                   835 536 грн

сад 163 дітей * 148 днів * 26,14 грн.= 630 601 грн

сад діти пільгової категорії : 18 дітей * 148 днів * 44,30 грн. =118 015 грн.

сад діти пільгової категорії (багатодітні) : 2 дітей * 148 днів * 35,00 грн. = 10 360 грн.

ясла 28 дітей * 148 днів * 16,48 грн. = 68 293 грн.

ясла діти пільгової категорії : 2 дітей * 148 днів * 27,93 грн. = 8 267 грн.

Всього по КЕКВ 2230:                                                                                                 835 536 грн.

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1 880 968 413 813

1 291 048 835 536

2271 Оплата теплопостачання

455 512 336 467

КП "Коменергосервіс" ДМР              394,077 Гкал*                                                        853,81 грн. =                                                            336 467,00 гри.

853,810 грн.-тариф                                                                                         394,077 Гкал- натуральний показник

2272 Оплата водопостачання та водовідведення

х.вода                                                                                                                                                                                                                   26 275

1916,76 м х                                                                        13,708

грн. =                                                                   26 275,00 грн.

13,708 грн,-тариф                                              1916,76 м - натуральний показник

2273 Оплата електроенергії

ел.енергія               35675,282 квт х                                                2,60040 грн. =                                                                                      92 770,00 грн.

                              2,600 грн, - тариф                               35675,28 квт,- натуральний показник                                                                                         92 770

Всього:                                                                                                                                                                                                                        3585829

 

Керівник закладу                                                                                             Л.І.Кудря

 

Начальник відділу Централізованої бухгалтерії

департаменту гуманітарної політика ДМР

 навчальних закладів Індустріального району                                              В.П.Матвієнко

 

 

                                                  Кошторис на 2018 рік                                                                                      Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу

 Міністерства фінансів України від 04

 грудня 2015 року N 1118

Затверджений у сумі:

тpu мільйона п’ятсот вісімдесят

п'ять тисяч вісімсот двадцять

дев'ять гривень 00 копійок(3 585 829,00 грн.)

 

                                                                                      Начальник управління освіти                                                                                 департаменту гуманітарної політики                                                                                   Дніпровської міської ради                                                                                                    С.Б.Баляй                                                                                                                          05.02.2018                                                                                                                                     Кошторис  на 2018 рік                                                                     02771078 Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №387" Дніпровської міської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

_________________________________ м.Дніпра________________________________

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра)_________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради____________________________________________ код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів І Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

загальний фонд

спеціальний

Фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

3 585 829,00

0,00

3 585 829,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

3 585 829,00

X

3 585 829,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

X

X

0,00

0,00

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

0,00

0,00

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

0,00

0,00

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

інші надходження, у тому числі:

 

X

 

 

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

X

 

 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

X

0,00

0,00

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

X

 

 

 

X

**

**

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

3 585 829,00

0,00

3 585 829,00

Поточні видатки

2000

3 585 829,00

0,00

3 585 829,00

Оплата праці

2110

1 880 968,00

0,00

1 880 968,00

Заробітна плата

2111

1 880 968,00

0,00

1 880 968,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

0,00

0,00

0,00

Нарахування на оплату праці

2120

413 813,00

0,00

413 813,00

Використання товарів і послуг

2200

1 291 048,00

0,00

1 291 048,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

0,00

0,00

0,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

0,00

0,00

0,00

Продукти харчування

2230

835 536,00

0,00

835 536,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

0,00

0,00

0,00

Видатки на відрядження

2250

0,00

0,00

0,00

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

0,00

0,00

0,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

455 512,00

0,00

455 512,00

Оплата теплопостачання

2271

336 467,00

0,00

336 467,00

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

26 275,00

0,00

26 275,00

Оплата електроенергії

2273

92 770,00

0,00

92 770,00

 

Оплата природного газу

2274

0,00

0,00

0,00

Оплата інших енергоносіїв

2275

0,00

0,00

0,00

Оплата енергосервісу

2276

0,00

0,00

0,00

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

0,00

0,00

0,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

0,00

0,00

0,00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

0,00

0,00

0,00

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

0,00

0,00

0,00

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

0,00

0,00

0,00

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти

2600

0,00

0,00

0,00

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

0,00

0,00

0,00

Соціальне забезпечення

2700

0,00

0,00

0,00

Виплата пенсій і допомоги

2710

0,00

0,00

0,00

Стипендії

2720

0,00

0,00

0,00

Інші виплати населенню

2730

0,00

0,00

0,00

Інші поточні видатки

2800

0,00

0,00

0,00

Капітальні видатки

3000

0,00

0,00

0,00

Придбання основного капіталу

3100

0,00

0,00

0,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання)

3120

0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт

3130

0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

0,00

0,00

0,00

Реконструкція та реставрація

3140

0,00

0,00

0,00

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

0,00

0,00

0,00

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

0,00

0,00

0,00

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

0,00

фСЮ

0,00

Створення державних запасів і резервів

3150

0,00

0,00

0,00

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти

3200

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

0,00

0,00

0,00

капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти населенню

3240

0,00

0,00

0,00

Надання внутрішніх кредитів

4110

0,00

0,00

0,00

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

0,00

0,00

0,00

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

0,00

0,00

0,00

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

0,00

0,00

0,00

• Надання зовнішніх кредитів

4210

0,00

0,00

0,00

Нерозподілені видатки

9000

0,00

0,00

0,00

____________________ 05.02.2018_____________________

(число, місяць, рік)

М.П.***

* Виноску виключено

** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього”, *** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Начальник відділу ЦБ Індустріального району                                                  В.П. Мтвієнко

(підпис) (ініціали і прізвище)

 

Кошторис на 2017 рік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства  фінансів України 28 01.2002 №57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі: Три мільйона п’ятсот шістдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок(3 564 599,00 грн.)


Начальник управління освіти

департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

О.В.Марусов

10.02.2017

 

 

КОШТОРИС

на 2017 рік

02771078 Комунальний заклад освіти " Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 387" Дніпровської міської ради 

 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра)

 * 1011010 Дошкільна освіта

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

3 117 216,00

447 383,00

3 564 599,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

 

X

0.00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

X

X

447 383,00

447 383.00

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

0.00

0 00

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

0.00

0.00

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

- інші надходження, у тому числі:

 

X

 

 

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

X

 

 

- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання}

 

X

0.00

0.00

- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмноі класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

X

 

 

 

X

*

**

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

3 117 216,00

447 383,00

3 564 599,00

Поточні видатки

2000

3 117 216,00

447 383,00

3 564 599,00

Оплата праці

2110

2 030 016,00

0.00

2 030 016,00

Заробітна плата

2111

2 030 016,00

0.00

2 030 016,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

0.00

0.00

0.00

Нарахування на оплату праці

2120

446 605,00

0.00

446 605,00

Використання товарів і послуг

2200

639 240,00

447 383,00

1 086 623,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

1 545,00

0.00

1 545,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

1 116,00

0.00

1 116.00

Продукти харчування

2230

362 336,00

447 383,00

809 719.00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

25 085,00

0.00

25 085,00

Видатки на відрядження

2250

42,00

0.00

42,00

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

0.00

0.00

0 00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

248 356,00

0.00

248 356,00

Оплата теплопостачання

2271

116 699.00

0.00

116 699,00

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

34 565,00

0.00

34 565,00

Оплата електроенергії

2273

97 092,00

0 00

97 092,00

Оплата природного газу

2274

0.00

0.00

0 00

Оплата інших енергоносіїв

2275

0.00

0.00

0.00

Оплата енергосервісу

2276

0 00

0.00

0.00

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

760,00

0.00

760,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

0 00

0.00

0.00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

760,00

0.00

760 00

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

0.00

0.00

0.00

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

0.00

0.00

6.00

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

0.00

0.00

0.00

Поточні трансферти

2600

0.00

0.00

0.00

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

0.00

000

0.00

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

0.00

0.00

0.00

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

0.00

0.00

0.00

Соціальне забезпечення

2700

690,00

0.00

690,00

Виплата пенсій і допомоги

2710

0.00

0.00

0.00

Стипендії

2720

0.00

0.00

0.00

Інші виплати населенню

2730

690,00

0.00

690,00

Інші поточні видатки

2800

665,00

0.00

665,00

Капітальні видатки

3000

0.00

0.00

0.00

Придбання основного капіталу

3100

0.00

0.00

0.00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

0.00

0.00

0.00

Капітальне будівництво (придбання)

3120

0.00

отої

0.00

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

0.00

0 00

0 00

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

0.00

6.00

0 00

Капітальний ремонт

3130

0.00

0.00

0.00

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

0.00

0.00

0 00

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

0.00

0 00

0 00

Реконструкція та реставрація

3140

0.00

0.00

0.00

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

0.00

0 00

0.00

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

0.00

0.00

0.00

Реставрація пам'яток культури історії та архітектури

3143

0.00

0.00

0.00

Створення державних запасів і резервів

3150

0.00

0 00

0.00

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

0.00

0.00

0.00

Капітальні трансферти

3200

0.00

0.00

0.00

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

0.00

0.00

0.00

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

0.00

0.00

0.00

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

0.00

0.00

0 00

Капітальні трансферти населенню

3240

0.00

0.00

0.00

Надання внутрішніх кредитів

4110

0.00

0.00

0.00

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

0.00

0.00

0.00

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

0.00

0.00

0 00

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

0.00

0.00

0.00

Надання зовнішніх кредитів

4210

0.00

0.00

0.00

Нерозподілені видатки

9000

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

  Інформація витрат щодо загального фонду  за 12 місяців 2017 року
  КЗО ДНЗ (ясла садок) №387 ДМР
             
КЕКВ Найменування Сума бюджет Сума спецфонд
2111 Заробітна плата 1 789 896,67  
2120 Нарахування на оплату праці 397 208,77  
2210 Придбання господарчих товарів 705,57  
2220 Медикаменти 585,04  
2230 Продукти харчування 285 984,60 318024,39
2240 Оплата послуг ( крім комунальних) 4 825,71  
  Вивіз твердих побутових відходів       4 825,71  
2271 Оплата теплопостачання 165 024,61  
2272 Оплата водопостачання та відовідведення       32 729,49  
2273 Оплата електроенергії 85 010,52  

 

Звіт про використання бюджетних та батьківських коштів

за березень – квітень  2018 року

 

Найменування робіт та придбання товарів

Бюджетні кошти

В т.ч. депутатські

Батьківські кошти

Примітка

Підписка

 

 

899,65

 

Інтернет

 

 

100

 

Канцтовари

 

 

286

 

Ремонт центрифуги

 

 

950

 

Омолодження дерев

 

 

3000

 

Заміна картриджа

 

 

160

 

Методична література

 

 

560

 

Господарчі товари

 

 

1664

 

Будівельні матеріали

 

 

795

 

Залишок на 1 червня 2018  р.

(квітень-травень)

 

 

5784,84

 

 

 

Звіт про використання бюджетних та батьківських коштів за лютий 2018 року

 

 

Найменування робіт та придбання товарів

Бюджетні кошти

В т.ч. депутатські

Батьківські кошти

Примітка

Санітарно-мікробіологічні дослідження

   

1531

 

Інтернет

   

50

 

Канцтовари

   

487

 

Ремонт водонагрівача в медичному кабінеті

   

500

 

Ножиці для обрізки дерев

   

200

 

Лопата для прибирання  сніга

   

160

 

Шприці

   

38

 

Миючі засоби

   

156

 

Картридж

   

411

 

 

Звіт про використання бюджетних та батьківських коштів за січень 2018 року

 

Найменування робіт та придбання товарів

Бюджетні кошти

В т.ч. депутатські

Батьківські кошти

Примітка

Ремонт сушильного барабану

   

740

 

Стенд «Інформаційно-довідковий куточок цивільного захисту»

   

600

 

Будівельні матеріали для ремонту ізолятора

   

141

 

Картридж чорний

   

550

 

Оплата послуг Інтернету

   

50

 

Канцтовари

   

404

 

Заміна комп’ютерного кабелю

   

150

 

Ремонт пилососа

   

400

 

Кран на кухню

   

110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про використання бюджетних та батьківських коштів за грудень 2017 року

 

Найменування робіт та придбання товарів

Бюджетні кошти

В т.ч. депутатські

Батьківські кошти

Примітка

Картридж для ксерокса, чорнила

   

761

 

Ремонт вагів

   

150

 

Поточний ремонт ізолятора

   

1250

 

Плівка

   

75

 

Цемент

   

85

 

Оплата послуг Інтернету

   

50

 

Канцтовари

   

24

 

Ремонт центрифуги

   

850

 

Капітальний ремонт універсального приводу ПУ-06

   

900

 

Чистка каналізації

   

200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про використання бюджетних та батьківських коштів за листопад 2017 року

 

Найменування робіт та придбання товарів

Бюджетні кошти

В т.ч. депутатські

Батьківські кошти

Примітка

Періодична преса ( «Наше місто»)

   

159,40

 

Технічний огляд вогнегасників

   

320

 

Поточний ремонт м’якої кровлі (20 м2)

   

2000

 

Лампа розжарювання

   

69

 

Оплата послуг Інтернету

   

50

 

Канцтовари

   

105,60

 

Заміна засувки чавунної (опалення)

   

1487

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт за грудень 2017 р.

 

 

Капітальний ремонт вікон – 119 м2

254393,00 грн.

Кошти з державного бюджету та співфінансування з міським бюджетом

 

                                   Звіт про використання бюджетних та батьківських коштів                                        за липень – жовтень 2017 року

 

Найменування робіт та придбання товарів

Бюджетні кошти

В т.ч. депутатські

Батьківські кошти

Примітка

Періодична преса

   

928

 

Дезактин

   

504

 

Ремонт пральної машини

   

550

 

Ремонт електропательні

   

250

 

Ремонт центрифуги

   

1050

 

Канцтовари

   

745

 

Вивіска закладу

   

562

 

Фарба

   

790

 

Будівельні матеріали

   

566

 

Техпаспорт

   

564

 

Інформаційний куточок

   

115

 

Оплата послуг Інтернету

   

200

 

Заміна картриджа на принтері

   

345

 

Чорнила для принтера

   

100

 

Посуд в гр. № 1

   

3280

 

Бойлер в гр. № 1

   

3504

 

Матеріали для підключення бойлера

   

746

 

Миючі засоби

   

1080

 

 

 

 

 

                           Звіт за використання бюджетних та батьківських коштів                                за січень - червень 2017 року

 

Найменування робіт та придбання товарів

Бюджетні кошти

В т.ч. депутатські

Батьківські кошти

Примітка

Періодична преса

 

 

800

 

Канцтовари

 

 

300

 

Дезактин

 

 

1008

 

Ремонт каналізаційних труб

 

 

1250

 

Ремонт труб опалення

 

 

1300

 

Ремонт сушильного барабана

 

 

250

 

Ремонт центрифуги

 

 

850

 

Ремонт пральної машини

 

 

870

 

Ремонт електром’ясорубки

 

 

900

 

Обслуговування принтера

 

 

670

 

Клеймування вагів

 

 

570

 

Заміна штампа та печатки

 

 

603

 

 

 

 

 

                            

Звіт про використання бюджетних та батьківських  коштів                                          за листопад – грудень 2016 року

 

Найменування робіт та придбання товарів

Бюджетні кошти

В т.ч. депутатські

Батьківські кошти

Примітка

Стіл керівника

 

3882

 

 

Стіл дитячий

 

1267

 

 

Стіл мед. кабінет

 

3780

 

 

Стілець дитячий, 5 шт.

 

925

 

 

Тумба приліжкова

 

900

 

 

Ліжко дитяче в ізолятор

 

1634

 

 

Мийка

 

2720

 

 

Тумба

 

1420

 

 

Періодична преса

 

 

780

 

Шафа для одягу дитяча 3-хмістна, 10 шт.

 

24000

 

 

Підступи дитячі, 9 шт.

 

4320

 

 

Шафа для персоналу, 2 шт

 

5450

 

 

Модуль в медичний кабінет

 

3605

 

 

Комплект шафів заказних

 

15102

 

 

Шафа для посуду в гр..№ 3

 

 

1200

 

Стіл в портомийку

 

 

500

 

Тумба для питного режиму

 

 

650

 

Медикаменти

600

 

 

 

Дезактин

 

 

252

 

Миючі засоби

 

 

397

 

Вікна металопластикові, 9 шт.

Двері металопластикові

 

51758

 

 

Перевірка заземління

 

 

440

 

Ремонт центрифуги

 

 

1050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про використання бюджетних та батьківських коштів

за березень - жовтень 2016 року

Найменування робіт та придбання товарів

Бюджетні кошти

В т.ч. депутатські

Батьківські кошти

Примітка

Кровать 2-х ярусна, 7 шт.

 

 

8400 грн.

 

Стіл дитячий, 5 шт.

 

 

1000 грн.

 

Лінолеум, гр. №3

 

 

1200 грн..

 

Ліжка 2-хповерхові

 

 

8400 грн.

 

Миючі засоби

 

 

819 грн.

 

Посуд

 

 

2000 грн.

 

Періодична преса

 

 

2044 грн.

 

Фарба

 

 

1270грн.

 

Методична література

 

 

1320 грн.

 

Іграшки

 

 

600 грн.

 

Короб для іграшок, 2 шт

 

 

300 грн.

 

Мийка, 2 шт.

 

 

780 грн.

 

Смеситель

 

 

758 грн.

 

Шланги

 

 

200 грн.

 

Ремонт роздягальні, гр.№ 2

 

 

630 грн.

 

Косметичний ремонт харчоблоку

 

 

600 грн.

 

Лабораторні дослідження

 

 

1068 грн.

 

Монтаж плити електричної

 

 

2250 грн.

 

Плита електрична

14688 грн.

 

 

 

Проведення вимірів в електроустановках

 

 

500 грн.

 

Перевірка лічильників тепла

3600 грн.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про використання бюджетних та                                   батьківських коштів                                             за січень – лютий 2016 року

 

Найменування робіт та придбання товарів

Бюджетні кошти

В т.ч. депутатські

Батьківські кошти

Примітка

Стенд-книга з організації харчування

 

 

 

250 грн.

 

Шафа,

перегородки в групу № 3

 

 

 

900 грн.

1200 грн.

 

Стіл-книга

Плечики двох ярусні

 

 

 

780 грн.

300 грн.

 

Ліжка 2-хповерхові

 

 

 

8400 грн.

 

Миючі засоби

 

 

 

444 грн.50 коп.

 

Залишок на благодійному рахунку до підготовки закладу до осінньо-зимового періоду 2016-2017 р.       2900грн.00коп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про використання бюджетних та батьківських коштів за 2015 рік

 

Найменування робіт та придбання товарів

 

Бюджетні кошти

В т.ч. депутатські

Батьківські кошти

Примітка

Заміна вікон та дверей на харчоблоці

 

 

24000

 

 

Придбання медикаментів

 

720

 

 

 

Придбання медичної тканини

 

3511

 

 

 

Придбання комп’ютера

 

 

 

6990

 

Придбання меблі

 

 

 

7500

 

Придбання килима

 

 

 

4000

 

Придбання миючих засобів

 

 

 

577,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                       

 


1
2
3