Індустріальний район. Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 387" Дніпровської міської ради

 Фінансова діяльність ДНЗ № 387

 

 

РОЗРАХУНОК

до бюджета на 2017 рік по загальному фонду по департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

ДНЗ № 387

 

 

 

2111

Заробітна плата по тарифікації

=

919 060

гри

2 030 016

Заробітна плата по штатному розпису

 

827 613

грн.

Винагорода

=

46 297

грн.

Допомога на оздоровлення

=

48617

грн.

Заміщення завідуючих, машиністів з прання, кухарів, підсобних робітників

=

100 864

грн

Муніципальна надбавка

=

70 097

грн

Оплата перших 5 днів лікарняних

=

17 468

грн.

2120

Нарахування на з/плату 22% *               2 030 016

 

446 605

грн

446 605

2200

Використання товарів і послуг

639 240

2210

Придбання господарчих товарів = 1545 гри.

1 545

2220

Придбання медикаментів = 1116 грн

1 116

 

Продукти харчування

 

 

Вартість харчування дошкільників = 28,28 грн ясельних

=

                 17.83 грн

 

 

 

всього = 215 діг.

 

 

30 діт..

 

 

ДОШКІЛЬНОГО віку = 158 ДІТ

 

2210

пільгової категорії = 22 діт

 

з багатодітних сімей = 5 діт

362 336

 

Розрахункова кількість днів харчування = 134,4916

дні

 

 

 

 

Харчування ясельних = 134,4916 днів * 17,83 грн. * 40%* З0

=

28 776

грн

 

 

Харчування дошкільних - 134,4916 днів * 28,28 грн. * 40% * 158

=

240 376

грн.

 

 

Харчування пільгових = 134.4916 днів * 28,28 грн. *

=

83 675

грн

 

 

Харчування багатодітних = 134,4916 днів * 28,28 грн. * 50% * 5

=

9 509

грн

 

 

Оплата послуг (крім комунальних )

 

 

Оплата за послуги телефонного зв'язку та Інтернет

=

І 045,00

грн

 

 

Вивіз твердих побутових відходів

=

7 260,00

грн

 

2240

Дезінфекція та дератизація

=

1 080.00

грн

25 085

 

Протипожежні заходи

=

1 000,00

грн

 

 

Обслуговування системи доочистки води

=

9 400.00

грн.

 

 

Омолодження дерев

=

5 300,00

грн

 

 

Всього на 2240

=

25 085,00

грн.

 

2250 

Придбання проїзних квитків

=

42

грн.

42

2270

Видатки на оплату комунальних послуг га енергоносіїв

248 356

2271

КП "Коменергосервис" ДМР 149.2352

 

Г/кал*781,98 грн-

116 699

2272

"Дніпроводоканал" 3097,2222

 

м3 * 11,160 грн.

34 565

2273

Дніпрообленерго"

кВт* 2.364 ірн

_

97 092

 

41071.0660

 

 

 

 

2282

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм,  невіднесені до

 

 

 

 

 

заходів розвитку

-

760.00

грн

760,00

2730 

 Атестація робочих місць

 

690.00

грн

690,00

2800 

Інші поточні видатки

=

665.00

грн

665,00

Всього:

3 117216

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

Кошторис на 2017 рік

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства  фінансів України 28 01.2002 №57

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

04.12.2015 № 1118)

Затверджений у сумі: Три мільйона п’ятсот шістдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто дев'ять гривень 00 копійок(3 564 599,00 грн.)


Начальник управління освіти

департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

О.В.Марусов

10.02.2017

 

 

КОШТОРИС

на 2017 рік

02771078 Комунальний заклад освіти " Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 387" Дніпровської міської ради 

 

Код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 10 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради

Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра)

 * 1011010 Дошкільна освіта

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

загальний фонд

спеціальний фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

3 117 216,00

447 383,00

3 564 599,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

 

X

0.00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

X

X

447 383,00

447 383.00

- надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

0.00

0 00

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

- інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

0.00

0.00

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

- інші надходження, у тому числі:

 

X

 

 

- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

X

 

 

- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання}

 

X

0.00

0.00

- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмноі класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

X

 

 

 

X

*

**

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

3 117 216,00

447 383,00

3 564 599,00

Поточні видатки

2000

3 117 216,00

447 383,00

3 564 599,00

Оплата праці

2110

2 030 016,00

0.00

2 030 016,00

Заробітна плата

2111

2 030 016,00

0.00

2 030 016,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

0.00

0.00

0.00

Нарахування на оплату праці

2120

446 605,00

0.00

446 605,00

Використання товарів і послуг

2200

639 240,00

447 383,00

1 086 623,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

1 545,00

0.00

1 545,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

1 116,00

0.00

1 116.00

Продукти харчування

2230

362 336,00

447 383,00

809 719.00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

25 085,00

0.00

25 085,00

Видатки на відрядження

2250

42,00

0.00

42,00

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

0.00

0.00

0 00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

248 356,00

0.00

248 356,00

Оплата теплопостачання

2271

116 699.00

0.00

116 699,00

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

34 565,00

0.00

34 565,00

Оплата електроенергії

2273

97 092,00

0 00

97 092,00

Оплата природного газу

2274

0.00

0.00

0 00

Оплата інших енергоносіїв

2275

0.00

0.00

0.00

Оплата енергосервісу

2276

0 00

0.00

0.00

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

760,00

0.00

760,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

0 00

0.00

0.00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

760,00

0.00

760 00

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

0.00

0.00

0.00

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

0.00

0.00

6.00

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

0.00

0.00

0.00

Поточні трансферти

2600

0.00

0.00

0.00

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

0.00

000

0.00

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

0.00

0.00

0.00

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

0.00

0.00

0.00

Соціальне забезпечення

2700

690,00

0.00

690,00

Виплата пенсій і допомоги

2710

0.00

0.00

0.00

Стипендії

2720

0.00

0.00

0.00

Інші виплати населенню

2730

690,00

0.00

690,00

Інші поточні видатки

2800

665,00

0.00

665,00

Капітальні видатки

3000

0.00

0.00

0.00

Придбання основного капіталу

3100

0.00

0.00

0.00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

0.00

0.00

0.00

Капітальне будівництво (придбання)

3120

0.00

отої

0.00

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

0.00

0 00

0 00

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

0.00

6.00

0 00

Капітальний ремонт

3130

0.00

0.00

0.00

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

0.00

0.00

0 00

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

0.00

0 00

0 00

Реконструкція та реставрація

3140

0.00

0.00

0.00

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

0.00

0 00

0.00

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

0.00

0.00

0.00

Реставрація пам'яток культури історії та архітектури

3143

0.00

0.00

0.00

Створення державних запасів і резервів

3150

0.00

0 00

0.00

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

0.00

0.00

0.00

Капітальні трансферти

3200

0.00

0.00

0.00

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

0.00

0.00

0.00

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

0.00

0.00

0.00

Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

0.00

0.00

0 00

Капітальні трансферти населенню

3240

0.00

0.00

0.00

Надання внутрішніх кредитів

4110

0.00

0.00

0.00

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

0.00

0.00

0.00

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

0.00

0.00

0 00

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

0.00

0.00

0.00

Надання зовнішніх кредитів

4210

0.00

0.00

0.00

Нерозподілені видатки

9000

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

Інформація витрат щодо загального фонду за 11 місяців 2017 року КЗО "ДНЗ (я-с) № 387"

КЕКВ

Найменування

Сума

2111

Заробітна плата

46 047 406,93

2120

Нарахування на оплату праці

10 275 859,08

2230

Продукти харчування

13 590 391,93

2240

Оплата послуг ( крім комунальних)

96 020,02

 

Вивіз твердих побутових відходів

 

 

 

96 020,02

2271

Оплата теплопостачання

4 581 883,06

2272

Оплата водопостачання та відовідведення

 

 

 

491 870,40

2273

Оплата електроенергії

2 519 906,05

          

Звіт про використання бюджетних та батьківських коштів за листопад 2017 року

 

Найменування робіт та придбання товарів

Бюджетні кошти

В т.ч. депутатські

Батьківські кошти

Примітка

Періодична преса ( «Наше місто»)

   

159,40

 

Технічний огляд вогнегасників

   

320

 

Поточний ремонт м’якої кровлі (20 м2)

   

2000

 

Лампа розжарювання

   

69

 

Оплата послуг Інтернету

   

50

 

Канцтовари

   

105,60

 

Заміна засувки чавунної (опалення)

   

1487

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт за грудень 2017 р.

 

 

Капітальний ремонт вікон – 119 м2

254393,00 грн.

Кошти з державного бюджету та співфінансування з міським бюджетом

 

                                   Звіт про використання бюджетних та батьківських коштів                                        за липень – жовтень 2017 року

 

Найменування робіт та придбання товарів

Бюджетні кошти

В т.ч. депутатські

Батьківські кошти

Примітка

Періодична преса

   

928

 

Дезактин

   

504

 

Ремонт пральної машини

   

550

 

Ремонт електропательні

   

250

 

Ремонт центрифуги

   

1050

 

Канцтовари

   

745

 

Вивіска закладу

   

562

 

Фарба

   

790

 

Будівельні матеріали

   

566

 

Техпаспорт

   

564

 

Інформаційний куточок

   

115

 

Оплата послуг Інтернету

   

200

 

Заміна картриджа на принтері

   

345

 

Чорнила для принтера

   

100

 

Посуд в гр. № 1

   

3280

 

Бойлер в гр. № 1

   

3504

 

Матеріали для підключення бойлера

   

746

 

Миючі засоби

   

1080

 

 

 

 

 

                           Звіт за використання бюджетних та батьківських коштів                                за січень - червень 2017 року

 

Найменування робіт та придбання товарів

Бюджетні кошти

В т.ч. депутатські

Батьківські кошти

Примітка

Періодична преса

 

 

800

 

Канцтовари

 

 

300

 

Дезактин

 

 

1008

 

Ремонт каналізаційних труб

 

 

1250

 

Ремонт труб опалення

 

 

1300

 

Ремонт сушильного барабана

 

 

250

 

Ремонт центрифуги

 

 

850

 

Ремонт пральної машини

 

 

870

 

Ремонт електром’ясорубки

 

 

900

 

Обслуговування принтера

 

 

670

 

Клеймування вагів

 

 

570

 

Заміна штампа та печатки

 

 

603

 

 

 

 

 

                            

Звіт про використання бюджетних та батьківських  коштів                                          за листопад – грудень 2016 року

 

Найменування робіт та придбання товарів

Бюджетні кошти

В т.ч. депутатські

Батьківські кошти

Примітка

Стіл керівника

 

3882

 

 

Стіл дитячий

 

1267

 

 

Стіл мед. кабінет

 

3780

 

 

Стілець дитячий, 5 шт.

 

925

 

 

Тумба приліжкова

 

900

 

 

Ліжко дитяче в ізолятор

 

1634

 

 

Мийка

 

2720

 

 

Тумба

 

1420

 

 

Періодична преса

 

 

780

 

Шафа для одягу дитяча 3-хмістна, 10 шт.

 

24000

 

 

Підступи дитячі, 9 шт.

 

4320

 

 

Шафа для персоналу, 2 шт

 

5450

 

 

Модуль в медичний кабінет

 

3605

 

 

Комплект шафів заказних

 

15102

 

 

Шафа для посуду в гр..№ 3

 

 

1200

 

Стіл в портомийку

 

 

500

 

Тумба для питного режиму

 

 

650

 

Медикаменти

600

 

 

 

Дезактин

 

 

252

 

Миючі засоби

 

 

397

 

Вікна металопластикові, 9 шт.

Двері металопластикові

 

51758

 

 

Перевірка заземління

 

 

440

 

Ремонт центрифуги

 

 

1050

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про використання бюджетних та батьківських коштів

за березень - жовтень 2016 року

Найменування робіт та придбання товарів

Бюджетні кошти

В т.ч. депутатські

Батьківські кошти

Примітка

Кровать 2-х ярусна, 7 шт.

 

 

8400 грн.

 

Стіл дитячий, 5 шт.

 

 

1000 грн.

 

Лінолеум, гр. №3

 

 

1200 грн..

 

Ліжка 2-хповерхові

 

 

8400 грн.

 

Миючі засоби

 

 

819 грн.

 

Посуд

 

 

2000 грн.

 

Періодична преса

 

 

2044 грн.

 

Фарба

 

 

1270грн.

 

Методична література

 

 

1320 грн.

 

Іграшки

 

 

600 грн.

 

Короб для іграшок, 2 шт

 

 

300 грн.

 

Мийка, 2 шт.

 

 

780 грн.

 

Смеситель

 

 

758 грн.

 

Шланги

 

 

200 грн.

 

Ремонт роздягальні, гр.№ 2

 

 

630 грн.

 

Косметичний ремонт харчоблоку

 

 

600 грн.

 

Лабораторні дослідження

 

 

1068 грн.

 

Монтаж плити електричної

 

 

2250 грн.

 

Плита електрична

14688 грн.

 

 

 

Проведення вимірів в електроустановках

 

 

500 грн.

 

Перевірка лічильників тепла

3600 грн.

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про використання бюджетних та                                   батьківських коштів                                             за січень – лютий 2016 року

 

Найменування робіт та придбання товарів

Бюджетні кошти

В т.ч. депутатські

Батьківські кошти

Примітка

Стенд-книга з організації харчування

 

 

 

250 грн.

 

Шафа,

перегородки в групу № 3

 

 

 

900 грн.

1200 грн.

 

Стіл-книга

Плечики двох ярусні

 

 

 

780 грн.

300 грн.

 

Ліжка 2-хповерхові

 

 

 

8400 грн.

 

Миючі засоби

 

 

 

444 грн.50 коп.

 

Залишок на благодійному рахунку до підготовки закладу до осінньо-зимового періоду 2016-2017 р.       2900грн.00коп.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звіт про використання бюджетних та батьківських коштів за 2015 рік

 

Найменування робіт та придбання товарів

 

Бюджетні кошти

В т.ч. депутатські

Батьківські кошти

Примітка

Заміна вікон та дверей на харчоблоці

 

 

24000

 

 

Придбання медикаментів

 

720

 

 

 

Придбання медичної тканини

 

3511

 

 

 

Придбання комп’ютера

 

 

 

6990

 

Придбання меблі

 

 

 

7500

 

Придбання килима

 

 

 

4000

 

Придбання миючих засобів

 

 

 

577,69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

                                       

 


1
2
3