Індустріальний район. Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 387" Дніпровської міської ради

 

Фінансова діяльність ДНЗ № 387

 

Звіт про використання бюджетних та батьківських коштів

ДНЗ № 387 з січня   2019 року

 

Найменування робіт та придбання товарів

Бюджетні кошти

В т.ч.  депутатські

Батьківські  кошти

Примітка

Електроводонагрівач «Elektroluх»

 

 

1458

 

Музичний ценр «LG»

 

 

3972

 

Принтер+ксерокс «Ерson»

 

 

3049

 

Чорнила для принтера

 

 

316

 

Електроводонагрівач «Ariston»

 

 

 

2099

 

Оплата за інтернет

 

 

250

 

Обладнання для ігрового майданчика

 

211010,00

 

 

           

 

 

 

РОЗРАХУНОК

до бюджету на 2018 рік по загальному фонду

по департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради

КПКВК 0611010 «Дошкільні навчальні заклади» ДНЗ №387

КЕКВ

2111 Заробітна плата

Дошкільні навчальні заклади

По тарификации Всього

с 01.01.2018 р.

83 333,00 * 12 місяців =

999 996,00 999 996,00

грн

грн

за штатним розкладом

 

 

 

Всього

с 01.01.2018 р.

54 457,00 * 12 місяців =

653 484,00 653 484,00

 

1 653 480,00 грн

 

грн

грн.

 

 

Всього РФЗП Винагорода   (100%)                                                                                                                                58 132,00 грн

Допомога на оздоровлення                                                                                                                                             60 684,00 грн

Заміна відсутнього працівника                                                                                                                                      39 090,00 грн

Муніципальна надбавка працівникам (5%)                                                                                                                   53 047,00 грн

П"ять днів непрацездатности                                                                                                                                         16 535,00 грн

Всього по КЕКВ 2111                                                                                                             1 880 968,00 грн

2120 Нарахування на оплату праці                                                                                        1 880 968,00 грн. *22,0%= 413 813,00

Дошкільні навчальні заклади:

Всього по КЕКВ 2111                                                                                                            413 813,00 грн.

2200 Використання товарів і послуг

2230 Продукти харчування

Дошкільні навчальні заклади:                                                                                   835 536 грн

сад 163 дітей * 148 днів * 26,14 грн.= 630 601 грн

сад діти пільгової категорії : 18 дітей * 148 днів * 44,30 грн. =118 015 грн.

сад діти пільгової категорії (багатодітні) : 2 дітей * 148 днів * 35,00 грн. = 10 360 грн.

ясла 28 дітей * 148 днів * 16,48 грн. = 68 293 грн.

ясла діти пільгової категорії : 2 дітей * 148 днів * 27,93 грн. = 8 267 грн.

Всього по КЕКВ 2230:                                                                                                 835 536 грн.

2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

1 880 968 413 813

1 291 048 835 536

2271 Оплата теплопостачання

455 512 336 467

КП "Коменергосервіс" ДМР              394,077 Гкал*                                                        853,81 грн. =                                                            336 467,00 гри.

853,810 грн.-тариф                                                                                         394,077 Гкал- натуральний показник

2272 Оплата водопостачання та водовідведення

х.вода                                                                                                                                                                                                                   26 275

1916,76 м х                                                                        13,708

грн. =                                                                   26 275,00 грн.

13,708 грн,-тариф                                              1916,76 м - натуральний показник

2273 Оплата електроенергії

ел.енергія               35675,282 квт х                                                2,60040 грн. =                                                                                      92 770,00 грн.

                              2,600 грн, - тариф                               35675,28 квт,- натуральний показник                                                                                         92 770

Всього:                                                                                                                                                                                                                        3585829

 

Керівник закладу                                                                                             Л.І.Кудря

 

Начальник відділу Централізованої бухгалтерії

департаменту гуманітарної політика ДМР

 навчальних закладів Індустріального району                                              В.П.Матвієнко

 

 

                                                  Кошторис на 2018 рік                                                                                      Затверджено

Наказ Міністерства фінансів України

 28.01.2002 № 57 (у редакції наказу

 Міністерства фінансів України від 04

 грудня 2015 року N 1118

Затверджений у сумі:

тpu мільйона п’ятсот вісімдесят

п'ять тисяч вісімсот двадцять

дев'ять гривень 00 копійок(3 585 829,00 грн.)

 

                                                                                      Начальник управління освіти                                                                                 департаменту гуманітарної політики                                                                                   Дніпровської міської ради                                                                                                    С.Б.Баляй                                                                                                                          05.02.2018                                                                                                                                     Кошторис  на 2018 рік                                                                     02771078 Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №387" Дніпровської міської ради

(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)

_________________________________ м.Дніпра________________________________

(найменування міста, району, області)

Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Дніпра)_________________________________________

код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 06 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради____________________________________________ код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету

(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів І Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу) 0611010 Надання дошкільної освіти )

Найменування

Код

Усього на рік

РАЗОМ

загальний фонд

спеціальний

Фонд

1

2

3

4

5

НАДХОДЖЕННЯ - усього

X

3 585 829,00

0,00

3 585 829,00

Надходження коштів із загального фонду бюджету

X

3 585 829,00

X

3 585 829,00

Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі:

X

X

0,00

0,00

надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством

25010000

X

0,00

0,00

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

інші джерела власних надходжень бюджетних установ

25020000

X

0,00

0,00

(розписати за підгрупами)

 

X

 

 

інші надходження, у тому числі:

 

X

 

 

інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)

 

X

 

 

фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)

 

X

0,00

0,00

повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)

 

X

 

 

 

X

**

**

 

ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього

X

3 585 829,00

0,00

3 585 829,00

Поточні видатки

2000

3 585 829,00

0,00

3 585 829,00

Оплата праці

2110

1 880 968,00

0,00

1 880 968,00

Заробітна плата

2111

1 880 968,00

0,00

1 880 968,00

Грошове забезпечення військовослужбовців

2112

0,00

0,00

0,00

Нарахування на оплату праці

2120

413 813,00

0,00

413 813,00

Використання товарів і послуг

2200

1 291 048,00

0,00

1 291 048,00

Предмети, матеріали, обладнання та інвентар

2210

0,00

0,00

0,00

Медикаменти та перев'язувальні матеріали

2220

0,00

0,00

0,00

Продукти харчування

2230

835 536,00

0,00

835 536,00

Оплата послуг (крім комунальних)

2240

0,00

0,00

0,00

Видатки на відрядження

2250

0,00

0,00

0,00

Видатки та заходи спеціального призначення

2260

0,00

0,00

0,00

Оплата комунальних послуг та енергоносіїв

2270

455 512,00

0,00

455 512,00

Оплата теплопостачання

2271

336 467,00

0,00

336 467,00

Оплата водопостачання та водовідведення

2272

26 275,00

0,00

26 275,00

Оплата електроенергії

2273

92 770,00

0,00

92 770,00

 

Оплата природного газу

2274

0,00

0,00

0,00

Оплата інших енергоносіїв

2275

0,00

0,00

0,00

Оплата енергосервісу

2276

0,00

0,00

0,00

Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм

2280

0,00

0,00

0,00

Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм

2281

0,00

0,00

0,00

Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку

2282

0,00

0,00

0,00

Обслуговування боргових зобов'язань

2400

0,00

0,00

0,00

Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань

2410

0,00

0,00

0,00

Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань

2420

0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти

2600

0,00

0,00

0,00

Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

2610

0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів

2620

0,00

0,00

0,00

Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

2630

0,00

0,00

0,00

Соціальне забезпечення

2700

0,00

0,00

0,00

Виплата пенсій і допомоги

2710

0,00

0,00

0,00

Стипендії

2720

0,00

0,00

0,00

Інші виплати населенню

2730

0,00

0,00

0,00

Інші поточні видатки

2800

0,00

0,00

0,00

Капітальні видатки

3000

0,00

0,00

0,00

Придбання основного капіталу

3100

0,00

0,00

0,00

Придбання обладнання і предметів довгострокового користування

3110

0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання)

3120

0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання) житла

3121

0,00

0,00

0,00

Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів

3122

0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт

3130

0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)

3131

0,00

0,00

0,00

Капітальний ремонт інших об'єктів

3132

0,00

0,00

0,00

Реконструкція та реставрація

3140

0,00

0,00

0,00

Реконструкція житлового фонду (приміщень)

3141

0,00

0,00

0,00

Реконструкція та реставрація інших об'єктів

3142

0,00

0,00

0,00

Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури

3143

0,00

фСЮ

0,00

Створення державних запасів і резервів

3150

0,00

0,00

0,00

Придбання землі та нематеріальних активів

3160

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти

3200

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)

3210

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів

3220

0,00

0,00

0,00

капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям

3230

0,00

0,00

0,00

Капітальні трансферти населенню

3240

0,00

0,00

0,00

Надання внутрішніх кредитів

4110

0,00

0,00

0,00

Надання кредитів органам державного управління інших рівнів

4111

0,00

0,00

0,00

Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям

4112

0,00

0,00

0,00

Надання інших внутрішніх кредитів

4113

0,00

0,00

0,00

• Надання зовнішніх кредитів

4210

0,00

0,00

0,00

Нерозподілені видатки

9000

0,00

0,00

0,00

____________________ 05.02.2018_____________________

(число, місяць, рік)

М.П.***

* Виноску виключено

** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікації кредитування бюджету та не враховується у рядку "НАДХОДЖЕННЯ - усього”, *** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

Начальник відділу ЦБ Індустріального району                                                  В.П. Мтвієнко

(підпис) (ініціали і прізвище)

 

 

Звіт про використання бюджетних та батьківських

коштів за травень – грудень 2018 року

 

 

Найменування робіт та придбання товарів

Бюджетні кошти

В т.ч. депутатські

Батьківські кошти

Примітка

Вогнегасники

1239,84

 

 

 

Шафа жарова електрична

23521,68

 

 

 

Котел варильний електричний

29898,68

 

 

 

Машина для переробляння овочів

16665,75

 

 

 

Машина тістомісильна

38055,02

 

 

 

Вікна металопластикові

82943,95

 

 

 

Ремонт принтера

 

 

250

 

Інтернет

 

 

300

 

Канцтовари

 

 

686

 

Дезінсекція

 

 

300

 

Повірка манометрів

 

 

800

 

Заміна картриджа

 

 

160

 

Придбання термометрів

 

 

400

 

Придбання рушників махрових

 

 

5175

 

Придбання простирадл

 

 

8448

 

Водонагрівач

 

 

3174

 

Пісочниця для дитячого майданчика

 

 

1800

 

Стіл для дитячого майданчика

 

 

600

 

Лави для  дитячого майданчика

 

 

600

 

Шафа-купе

 

 

1000

 

Миючі  засоби

 

 

363

 

 

 

Звіт про використання бюджетних та батьківських коштів

за березень – квітень  2018 року

 

Найменування робіт та придбання товарів

Бюджетні кошти

В т.ч. депутатські

Батьківські кошти

Примітка

Підписка

 

 

899,65

 

Інтернет

 

 

100

 

Канцтовари

 

 

286

 

Ремонт центрифуги

 

 

950

 

Омолодження дерев

 

 

3000

 

Заміна картриджа

 

 

160

 

Методична література

 

 

560

 

Господарчі товари

 

 

1664

 

Будівельні матеріали

 

 

795

 

Залишок на 1 червня 2018  р.

(квітень-травень)

 

 

5784,84

 

 

 

Звіт про використання бюджетних та батьківських коштів за лютий 2018 року

 

 

Найменування робіт та придбання товарів

Бюджетні кошти

В т.ч. депутатські

Батьківські кошти

Примітка

Санітарно-мікробіологічні дослідження

   

1531

 

Інтернет

   

50

 

Канцтовари

   

487

 

Ремонт водонагрівача в медичному кабінеті

   

500

 

Ножиці для обрізки дерев

   

200

 

Лопата для прибирання  сніга

   

160

 

Шприці

   

38

 

Миючі засоби

   

156

 

Картридж

   

411

 

 

Звіт про використання бюджетних та батьківських коштів за січень 2018 року

 

Найменування робіт та придбання товарів

Бюджетні кошти

В т.ч. депутатські

Батьківські кошти

Примітка

Ремонт сушильного барабану

   

740

 

Стенд «Інформаційно-довідковий куточок цивільного захисту»

   

600

 

Будівельні матеріали для ремонту ізолятора

   

141

 

Картридж чорний

   

550

 

Оплата послуг Інтернету

   

50

 

Канцтовари

   

404

 

Заміна комп’ютерного кабелю

   

150

 

Ремонт пилососа

   

400

 

Кран на кухню

   

110