Індустріальний район. Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 387" Дніпровської міської ради

 

Річний звіт про діяльність закладу освіти

  Звіт про діяльність закладу освіти

в 2018-2019 навчальному році

 

 Педагогічний колектив втілює у життя державну політику в галузі освіти. Управлінська діяльність адміністрації закладу спрямована на забезпечення гарантованого права громадян на отримання дітьми дошкільної освіти. У закладі є необхідні нормативно-законодавчі акти щодо функціонування і розвитку дошкільних навчальних закладів.      

Організація навчально-виховного процесу здійснюється згідно із законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про мови», «Про охорону праці»,  «Про дитяче харчування», «Про фізичну культуру і спорт», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»,  Указу Президента України від 13.10.2015 № 580/2015 «Про стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2018-2019 роки», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді (затверджено наказом МОН України від 16.06.2015 № 641), Положення про дошкільний навчальний заклад (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2003 № 305), Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів (затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234), Гранично допустимого навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності (затверджено наказом МОН України від 20.04.2015 № 446), Листів МОН України від 02.09.2016 №1/9-454 «Щодо організації роботи з музичного виховання у дошкільних навчальних закладах», від 02.09.2016 №1/9-456 «Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах», державними    та парціальними програмами.

Керуючись основними державними документами, які регламентують діяльність навчального закладу, педагоги спільно з батьками працювали над створенням розвивального  життєвого простору та  необхідних умов для розкриття  інтересів кожної дитини, її духовного зростання та фізичної досконалості.  У дошкільному навчальному закладі створено сучасне розвивальне середовище, яке дає змогу дітям дошкільного віку навчатися і розвиватися в сучасних умовах. Усі приміщення закладу відремонтовано, оснащено меблями, мають належне освітлення.  Усі  вікові групи та допоміжні служби закладу в достатній кількості забезпечені м’яким інвентарем, постільною білизною (3 комплекти)  та посудом, які знаходяться у належному стані, естетично привабливі, а їх утримання відповідає санітарно – гігієнічним нормам.

Забезпечення дошкільного навчального закладу ігровим, спортивним, наочно-дидактичним матеріалом, навчальними посібниками, психолого-педагогічною та методичною літературою здійснюється у відповідності до вимог  Типового переліку, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 16.09.2009 №509. Під час організації розвивального навчально-виховного середовища співробітники навчального закладу дотримуються рекомендацій, зазначених в листах Міністерства освіти і науки України від 17.03.2006 № 1/9-153 «Підбір і використання іграшок для дітей раннього віку у дошкільних навчальних закладах», від 18.07.2008 № 1/9-470 «Підбір і використання іграшок для дітей дошкільного віку у дошкільних навчальних закладах». Потребують постійного оновлення та поповнення:

набори іграшок та обладнання для сюжетно-рольових ігор;

 спортивний інвентар;

конструктивно-будівельний матеріал;

дитячі музичні інструменти;

іграшковий транспорт;

 дитячий господарський інвентар;

 демонстраційний матеріал з розвитку мовлення дітей дошкільного віку;

демонстраційний матеріал по ознайомленню дітей з природою.

Витрати дошкільного навчального закладу здійснюються за такими напрямами:

-         придбання медичних препаратів (невідкладна допомога, матеріали для проведення щеплень);

-         забезпечення миючими, чистячими та дезінфікуючими засобами (харчоблок, пральня, медичний блок, коридори закладу, музична та спортивна зали);

-         придбання господарського інвентарю;

-         ремонти санітарно-технічних пристроїв (труби водопостачання, каналізації);

-         підготовка роботи закладу до опалювального сезону;

-         поточні ремонти технологічного обладнання ;

-         завезення піску;

-         фарбування підлоги, панелей, сходів закладу;

-         обслуговування системи доочистки води;

-         обслуговування оргтехніки.

 

   Організація освітнього процесу в нашому закладі насамперед спрямована на реалізацію основних завдань садочка, при визначенні яких завжди було враховано: сучасність, актуальність та результати діагностування педагогів, аналіз роботи за попередній навчальний рік, а також  можливості коллективу.

Робота колективу КЗО «ДНЗ (ясла-садок) № 387» спрямована на виховання громадянина з високим рівнем громадянської свідомості, патріотизму, активності, поваги до праці і свобод демократичного суспільства. Колектив закладу працює над обласною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Педагогічна діяльність вихователів у 2018 — 2019 навчальному році була націлена на вивчення та врахування в роботі індивідуальних і вікових особливостей дітей дошкільного віку, на забезпечення кожному вихованцю умов для розкриття і задоволення актуальних потреб особистості. Педагогічний колектив закладу працював за програмами «Українське дошкілля», «Соняшник» (для дітей раннього віку).

З метою реалізації річних завдань, методичною службою було проведено 4 педагогічні ради за такими темами:

·        «Організація життєдіяльності дітей та планування освітнього процесу відповідно до Базового компонента дошкільної освіти»

·        "Становлення соціального здоров'я дошкільників в умовах дошкільного навчального закладу та сім'ї"

·        «Формуємо фізично розвинену особистість дошкільника. Система оздоровчої роботи з вихованцями»

·        «Підведемо підсумок роботи».

   Головною проблемою, над якою працював колектив дошкільного навчального закладу є: «Формування пізнавальної активності дітей дошкільного віку в процесі реалізації змісту Базового компонента дошкільної освіти». Робота з цього напрямку дозволила педагогічному колективу накопити    багато методичного, дидактичного матеріалу.

  Було проведено семінар «Використання дитячого експерементування для розвитку інтелектуально-пізнавальних здібностей дітей дошкільного віку»

   консультації:

·        Показники вікової компетентності дитини дошкільного віку

·        Формування пізнавальних інтересів дітей під час проведення екологічних ігор з дітьми дошкільного віку

·        Логіко-математична компетентність дитини: наступність дошкілля і школи

·        Організація роботи з батьками в сучасному ДНЗ

педгодини:

·        Гра – ключ до пізнання

·        Сенсорний розвиток дітей раннього та молодшого дошкільного віку

·        Методи вивчення віршів

 

Для експериментально-дослідницької роботи в кожній віковій групі створені міні-лабораторії.

Упродовж навчального року відбулися колективні перегляди занять:

•        «Майданчиком пройдемо – ведмедика знайдемо» (математична прогулянка) –/вихователь Дворниченко К.Й./              

•        «Загадковий іней» Заняття-спостереження у природі  /Колода В.В./

•        «Маленькі кухарі»  - заняття з сенсорного розвитку /Лесняк Р.В./

Усі заняття, які проводились педагогами з дітьми, були змістовними, інтегрованими, з використанням інноваційних педагогічних технологій. Під час занять змінювалися форми та види роботи з дітьми, витримувалася єдність освітніх, розвивальних, виховних функцій навчання, використовувалися цікаві ігрові прийоми, заохочення та стимулювання дітей, доцільний демонстраційний і роздатковий матеріал. Впровадження інноваційних технологій не лише допомагає дітям в оволодінні знаннями, але й розвиває особисті задатки, креативне мислення, що в цілому сприяє підвищенню рівня навчально-виховної роботи в закладі.

З метою вдосконалення педагогічної майстерності з проблеми громадянського виховання було   проведено семінар-практикум   «Формування соціальної компетентності дитини дошкільного віку»

 Проведені наступні консультації:

•   Рання профорієнтація дітей дошкільного віку  засобами економічного виховання

·      Виховання патріотично налаштованої особистості дитини. 

•        Використання народної педагогіки в системі музичного виховання дошкільнят

     Педгодини:

•        Як допомогти дитині адаптуватися до дитячого садка

•        Навчання рідної мови за творами В.Сухомлинського

•        Самостійність формується в праці

•        Правове виховання дошкільників

 

Червоною стрічкою тема громадянського виховання проходила в роботі з батьками (консультації, батьківські збори, батьківські всеобучі, родинні свята). Гарні результати роботи з цієї проблеми показали вихователі: Колода В.В., Дехтяр Г.Т., Горчакова О.О., Калініченко Т.М.

Під час проведення консультацій, педагогічних годин педагоги закладу мали можливість познайомитись з інформацією про досвід роботи дошкільних навчальних закладів міста, з нормативними документами, новими технологіями, новинками методичної літератури.

Поряд з теоретичною освітою педагогів у закладі організовано і практичну, а саме: взаємовідвідування вихователями занять (закріплені групи), відкриті заняття, а саме:

•         Інтегроване заняття «Земля – наш спільний дім, живемо мирно в нім!» /Бєлкіна О.В./

•         Заняття з трудового виховання «Ким працюють тата й мами» /Калініченко Т.М./

•   Родинне свято «Весна прийшла - мамино свято привела»/ музичний   керівник Верігіна Ж.Я./

Організовано:

•        Виставки спільних робіт батьків і дітей  «Умілі руки не знають скуки» (поробки з бросового матеріалу),  «Найкраща годівничка для птахів»

•        Виставка творчих робіт дітей та батьків на тему "Моя родина - мій оберіг"

•        Фотоконкурс «Моя матуся та я»

Протягом навчального року педагоги дошкільного навчального закладу відвідували методичні об’єднання вихователів, заняття школи передового педагогічного досвіду, семінари – практикуми, які проводилися в дошкільних навчальних закладах міста.

Аналіз стану та результативності методичної роботи з педагогічними кадрами в дошкільному навчальному закладі за 2018-2019 навчальний рік дозволяє зробити висновок, що методична робота у закладі - це цілісна, заснована на досягненнях науки та передового педагогічного досвіду з урахуванням професійної та особистої зрілості система взаємозалежних дій та заходів.

Методична робота спрямована на всебічне підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагога, розвиток творчих якостей, оновлення знань педагогів, підвищення інноваційного потенціалу педагогів та якості освітнього процесу, формування згуртованого колективу, створення позитивного мікроклімату в дошкільному навчальному закладі, а, зрештою, на удосконалення навчально-виховного процесу, досягнення оптимального рівня освіти, виховання і розвитку конкретних вихованців.

Зростання педагогічної майстерності вихователів забезпечили такі форми методичної роботи:

·        навчання елементам самоаналізу, самоконтролю, самокорекції;

·        консультації вихователя-методиста, практичного психолога;

·        розробка пам’яток, алгоритмів, схем самоаналізу різних видів занять та режимних моментів;

·        анкетування, тестування педагогів.

Для оволодіння  формами, методами та прийомами педтехнологій належна увага приділялась самоосвіті як індивідуальній формі методичної роботи з педагогами. 

У дошкільному закладі створено умови для постійного підвищення кваліфікаційного рівня, педагогічної майстерності, розвитку творчого потенціалу кожного вихователя через різноманітні форми навчання.    Безперервне  вдосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогічних кадрів ДНЗ здійснюється завдяки курсовій перепідготовці  на базі ДОІППО. Так, у 2018-2019 роках, курси підвищення кваліфікації при ДОІППО пройшли 4 педагога (пр. психолог – Лященко О.О., вихователі – Перова Л.О., Проненко Л.М., Горчакова О.О.). Згідно з перспективним  планом атестації у 2017 році проатестовано педагогічних працівників: Лесняк Р.В., вихователя групи раннього віку, (підтверджено 9 тарифний розряд),  Дворниченко К.Й., вихователя дошкільної групи (підтверджено 8 тарифний розряд), Верігіну Ж.Я., музичного керівника (підтверджено 7 тарифний розряд).

     Кількісний і якісний аналіз оцінювання методичних заходів, проведених упродовж навчального року, показав, що всі вони носили науково-методичний і пізнавальний характер, сприяли підвищенню професійної компетентності педагогів, покращенню якості володіння різноманітними методами роботи.

   Вихователі у своїй діяльності використовували такі методи, як:

·        експериментування і дослідів;

·        ознайомлення дітей із соціальними явищами;

·        формування досвіду творчої діяльності як на заняттях, так і в повсякденному житті.

Поряд з цим, залишаються можливості для подальшого творчого розвитку, підвищення професіоналізму педагогічного колективу.

 

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу протягом навчального року тісно співпрацював з колективом батьків вихованців, бо саме сім'я закладає основи культури, уміння спілкуватися, оцінювати свої і чужі вчинки, визнавати власні помилки, уміти пробачати чужі. Під впливом сім'ї діти перебувають з моменту народження. Там вони отримують інформацію про те, що добре, а що погано, як і коли слід себе поводити. Дошкільний навчальний заклад працює з сім'ями, які є неповними, багатодітними, малозабезпеченими, непрацюючими. У закладі вихователями всіх вікових груп проводиться робота з сім'єю відповідно до умов життя, складу сім'ї, психологічного клімату. У 2018-2019 навчальному році адміністрація та педагогічний колектив приділяли особливу увагу:

-   формуванню тісного взаємозв'язку дошкільного навчального закладу з сім'єю, вивченню особливостей спілкування у сім'ях з метою здійснення диференційованого підходу до кожного вихованця;

- особистісній діагностиці дітей, виготовленню для батьків інформаційних матеріалів про стан здоров'я дітей, індивідуальному консультуванню батьків педагогами.

Пріоритетними формами в роботі з батьками педагогічний колектив закладу визначив:

·        проведення родинних свят, батьківських зборів, батьківського всеобучу,  днів відчинених дверей;

·        особистісна діагностика дітей, індивідуальне консультування батьків психологом;

·        анкетування батьків;

·        робота психолого-педагогічного консультативного пункту.

У тісній співпраці з батьками вирішуються в дошкільному навчальному закладі питання зміцнення здоров'я, формування здоров'язберігаючої компетентності дітей. З цією метою було проведено батьківські збори «Здоров’я дитини – багатство країни», «Попередження мовних порушень», круглий стіл «Здоров’я дитини в садку і родині»,  майстер - клас  «Збережи своє здоров’я сам»,     консультації «Харчові добавки», «Профілактика гострих отруєнь у дітей», «Попередження пожежі від пустощів».

В рамках роботи психолого-педагогічного консультативного пункту та батьківських всеобучів було проведено тренінг для батьків «Мудрість батьківської любові», конференція «Поради батькам майбутніх першокласників»,  круглий стіл за участю батьків  «Привчаємо малят до самостійності», тематичне консультування «Як привчати дитину до праці»,  «Розвиток мови дитини», «Що виховують покарання?»,  «Рекомендації для батьків дітей, яких йдуть до школи», «В які ігри грають наші діти», «Як виховати в дитини дошкільного віку потребу бути охайною», та ін.

 

  Анкетування батьків свідчить про такі результати роботи дошкільного навчального закладу в співпраці з сім'ями вихованців: більшість батьків (92%) зазначають, що діти із задоволенням відвідують дитячий садок, повертаються додому в гарному настрої; батьки (87%) задоволені педагогами, які працюють з дітьми, та їх ставленням до дітей; (78%) членів сімей вихованців із задоволенням та інтересом спілкуються з педагогами закладу, умови, створені для розвитку навчання і виховання дітей оцінюють позитивно; високий рівень задоволеності роботою дошкільного навчального закладу і його педагогічним колективом виявляють (91%) опитаних батьків, середній рівень – (9 %).

      Першим помічником адміністрації стала батьківська  Піклувальна Рада. Цей зв’язок дав можливість побачити проблеми кожної вікової групи і всіх дітей закладу. Члени батьківської ради висловлюють свої думки на загальних батьківських зборах; здійснюють контроль за харчуванням дітей; вирішують матеріальні  проблеми  дошкільного навчального закладу; організовують суботники; вони є активними учасниками групових батьківських зборів, першими помічниками в проведенні усіх заходів, активними учасниками в організації навчально-виховного процесу з дітьми.

   Поряд з позитивним існують проблеми, які потребують подальшої  роботі з батьками, а саме:

·        підвищення психолого-педагогічної культури батьків;

·        правове просвітництво батьків та  виявлення сімей ризику, в яких можливе або реально відбувається порушення прав дитини;

·        індивідуальний підхід до роботи з сім’ями вихованців;

·        активна, систематична роз’яснювальна робота  серед батьків мікрорайону  закладу, діти яких неохоплені дошкільною освітою

·        підвищення якості роботи психолого-педагогічного консультативного пункту та психолого-педагогічного патронату сімей.

 

Важливе завдання діяльності закладу – створення повноцінних умов для правильного фізичного розвитку дитячого організму, підвищення його опірності інфекціям, а також для поступового і систематичного загартування.

Для проведення оздоровчої роботи у дошкільному навчальному закладі створено всі необхідні умови:

•        організація і дотримання рухового, світлового режиму, провітрювання та вологого прибирання;

•        система загартувальних і профілактичних заходів в оздоровчій роботі;

•        використання сучасних здоров'язберігаючих технологій;

•        регуляція працездатності дітей та розумових і психічних навантажень у навчально-виховному процесі;

•        надання педагогам, батькам постійної методичної допомоги з питань оздоровлення, фізичного виховання, збереження і зміцнення здоров'я дітей;

•        матеріально-технічне забезпечення спортивної бази.

Колектив дошкільного навчального закладу намагався створити модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, об'єднаних єдиною професійною метою, які допомагають у реалізації медико-психолого-педагогічного супроводу дитини.

Щомісяця сестрою медичною старшою Несмашною З.Г. здійснюється аналіз захворюваності дітей, визначаються диспансерні групи дітей, у кожній віковій групі ведуться листи здоров'я, створено групи здоров'я (діти із захворюваннями опорно-рухового апарату, діти, які часто хворіють).

 

Результати обстеження дітей за групами здоровя

Всього дітей 202

І група здоров’я  – 149 діт. - 73%

ІІ група здоров’я –53 діт. -  27%

 

Уся робота по оздоровленню ведеться в тісному контакті з дитячим фтизіатром, дитячим лікарем, та районною, міською СЕС. У дошкільному навчальному закладі проводяться усі необхідні профілактичні заходи:

- контролюється виконання санітарно-гігієнічних норм працівниками закладу на всіх ділянках;

- здійснюється щоденний огляд дітей при прийомі у заклад;

- проводиться інформаційна робота для батьків через інформаційні куточки,
куточок здоров'я та консультативний пункт.

 

Систематично практичним психологом, вихователем-методистом, вихователями проводиться моніторинг основних показників розвитку дітей.

За результатами діагностики у групах молодшого та середнього дошкільного віку наприкінці першого півріччя високий рівень  засвоєння програми показали 14% вихованців (11 дітей), середній рівень – 84% вихованців (68 дітей), низький – 2% вихованців (2 дітей). У групах старшого дошкільного віку  високий рівень засвоєння програмового матеріалу показали 13% вихованців (9 дітей), середній –  87% вихованців (63 дітей). Низький рівень успішності деяких дітей пояснюється тим, що були пропуски відвідування дошкільного навчального закладу за станом здоров’я, а також  без поважних причин, або за сімейними обставинами.  У порівнянні з 2018-2019 навчальним роком підвищився рівень засвоєння матеріалу за освітніми лініями «Соціально-моральний розвиток» (на 12%),  «Ігрова діяльність» на (9%), але є проблеми в освоєнні дітьми  матеріалу з мовленнєвого та пізнавального розвитку. За необхідністю здійснюється корекційно - відновлювальна робота з дітьми.

        У травні 2019 року була проведена діагностика рівня знань, умінь та навичок згідно з вимогами програми розвитку дитини  дошкільного віку «Українське дошкілля». 

Робота педагогічного колективу забезпечила високі та середні показники готовності дітей до навчання в школі. Діти-випускники мають добрі потенційні можливості в галузі розвитку пізнавальних процесів, сформовані навички навчальної діяльності. Більшість вихованців мають достатній рівень саморегуляції і самостійності, уміють слухати  і виконувати вказівки дорослого, контролювати себе, оцінювати свої відповіді та відповіді однолітків.

 Виходячи з результатів діагностики, необхідно активізувати роботу над виявленими недоліками та проблемами, а саме:

- активізація пізнавальної діяльності дітей шляхом вирішення проблемних ситуацій;

- співпраця з батьками щодо мовленнєвого розвитку дітей  (систематичне читання книжок, обговорення ілюстрацій, дотримання культури мовлення);

- розвиток пасивного і активного словника дітей, збагачування його синонімами, порівняннями, епітетами.

Пріоритетним   залишається питання  щодо організації роботи фізичного, соціально-морального, емоційно-ціннісного розвитку дітей.

У практиці роботи педагоги впроваджують новітні технології з розвитку креативних здібностей та пізнавальних можливостей дітей дошкільного віку: технології розв’язання винахідницьких завдань за методикою Альтшуллера; педагогічну технологію курсу «Логіки світу» К.Л.Крутій; педагогіку М.Монтессорі, спадщину В.О. Сухомлинського. Педагоги груп дошкільного віку (Колода В.В., Дехтяр Г.Т., Калініченко Т.М., Горчакова О.О.,) у своїй роботі ефективно використовують елементи казкотерапії, сюжетні творчі ігри, що дає можливість розвивати у дітей креативність мислення, мовлення і особисті пошуки вирішення пізнавальних завдань.

Для експериментально-дослідницької роботи в кожній віковій групі створені міні-лабораторії. У кожній віковій групі облаштовано куточки природи,

 

 обов’язковими об’єктами яких є кімнатні рослини. У куточках природи, крім кімнатних рослин, розміщенно календар природи, щоденники спостереження, навесні висаджується цибуля, висівається насіння для розсади, у куточку природи обов’язково розміщується обладнання для дослідницької діяльності: різні види грунту, камінці, листя і плоди культурних та декоративних рослин, об’єкти природного походження, що мають відмінності у масі, об’ємі, структурі.

  На належному рівні здійснювалася  робота з обдарованими дітьми.  Виходячи з варіативної складової Базового компонента в дошкільному навчальному закладі організовано роботу  гуртків: «Шахи», «До-мі-солька» з елементами хореографії», «Комп’ютерний» гурток, гурток, «Екологознайко», «Юні логіки», «Англійська для малят». Слід відмітити плідну роботу вихователів: Горчакової О.О., Калініченко Т.М., Бєлкіної О.В., Перової Л.О., та музичного керівника Верігіної Ж.Я. 

      Протягом навчального року педагоги дошкільного навчального закладу відвідували методичні об’єднання вихователів, заняття школи передового педагогічного досвіду, семінари – практикуми, які проводилися в дошкільних навчальних закладах міста.  Педагоги, які закріплені за методичними об’єднаннями, ШППД, творчими групами активно працювали, щедро ділилися отриманою з колегами інформацією про цікаве й раціональне для застосування в педагогічній діяльності дошкільного навчального закладу. 

На базі дошкільного закладу було проведено інструктивно-методичну нараду для практичних психологів дошкільних навчальних закладів Індустріального району: «Складання річного плану роботи. Пріоритетні напрямки роботи психологічної служби в 2018-2019н.р.».

  Педагогічний колектив брав участь в  обласному конкурсі «Веселі старти»  з елементами футболу.

  Аналізуючи роботу педагогічного колективу, слід відзначити сумлінне ставлення всіх педагогів до організації і проведення навчально-виховного процесу. На особливу увагу заслуговує робота вихователів старшої групи Колоди В.В., Дехтяр Г.Т.  з народознавчого напрямку. Цікаво і змістовно проходив навчально-виховний процес в ігровому осередку, де діти мають можливість самостійно оперувати багатофункціональними посібниками, різними предметами, іграшками у вихователів Перової Л.О., Сироти Є.О. На підставі  отриманих результатів за 2018-2019 навчальний рік можна виділити такі  загальні  недоліки в роботі дошкільного навчального закладу:

·        актуальним залишається питання оволодіння вихованцями українською мовою;

·        необхідно поповнення куточків обладнанням для пошуково-дослідницької діяльності з дітьми;

·         потребує доопрацювання питання громадянського виховання;

·        постійного вдосконалення потребує робота з фізичного розвитку, загартування, виховання культури здоров’я дітей;

·        уваги потребує просвітницька  робота з батьками.

     Аналіз  оцінювання виконання річного плану  2018-2019 н.р. засвідчив, що  пріоритетними завданнями для вдосконалення методичної служби на наступний період розвитку є:

·        Особистісно-орієнтований підхід у роботі з дітьми, опора на дані соціально-педагогічної діагностики.

·       Постійне підвищення  фахового та кваліфікаційного рівня педагогічного колективу.