Індустріальний район. Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 387" Дніпровської міської ради

 


Звіт директора перед громадськістю

 

Звіт

завідувача Комунального закладу освіти 

 «Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 387»

Дніпровської міської ради

Кудрі Ліни Іларіонівни 

перед батьківською громадськістю 

та педагогічним колективом 

про роботу закладу протягом 2016-2017 навчального року

 

 

 Дошкільний навчальний заклад функціонує з 1990 року

Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

м.Дніпро

вул.Янтарна, 77д

тел.724-27-23

Дошкільний навчальний заклад працює в 5-ти денному робочому тижні, за режимом роботи 10,5 годин: з 7.00 – 17.30.

Чергові групи працюють

з 7.00 та з 17.30 – 19.00.

 
       У дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 387  функціонує 6 вікових груп. Всі групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дошкільного закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:
музична зала;
кімната психологічного розвантаження;
методичний кабінет;
медичний блок;
прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;
За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 110  місць для дітей від 2-х до 6 років. Групи комплектувались у червні-вересні за заявами батьків.
У 2016-2017 навчальному році укомплектовано 6 вікових груп:
1 групи для дітей раннього віку;
5 груп для дітей дошкільного віку.
Цього року дошкільний заклад відвідувало 202 дітей, з них:
раннього віку – 29 дітей;
дошкільного віку – 173 дітей;
випущено до школи – 44 дітей.
Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі забезпечують 33 працівника: - 16 молодшого обслуговуючого персоналу, 1 медичний працівник, 15 педагогів, у тому числі: вихователь-методист, практичний психолог, музичний керівник,  керівник гуртка, 12 вихователів. З них 4 мають повну вищу освіту, 11 – базову освіту. Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий: вища категорія – 1 чол., , перша категорія – 1 чол., спеціаліст – 2 чол., звання «вихователь-методист» - 5 чол. Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного: у поточному році проатестовано 3 педагоги.       
 Адміністрація дошкільного закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу дошкільного навчального закладу відзначається стабільністю та позитивною результативністю.
Протягом 2016-2017 навчального року педагогічний колектив працював над обласною науково-методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Головна мета виховання соціально компетентної дитини – навчити її  відчувати своє місце у систе¬мі стосунків людей і адекватно пово¬дитися.
Протягом 2016 – 2017 навчального року педагогічний колектив, реалізуючи зміст Базового компонента дошкільної освіти, програми «Українське дошкілля»  працював  над виконанням наступних завдань:
1. Формування інтелектуальних, культурних та творчих можливостей  дітей,  забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти.
2. Удосконалення форм, методів та прийомів роботи щодо пізнавального розвитку дітей дошкільного віку.
3. Формування здоров”язбережувальної компетентності дітей в умовах дошкільного закладу та родинного виховання.
4. Активізація роботи з батьківською громадськістю щодо питань національно-патріотичного виховання, зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, попередження дитячого травматизму.
Цілеспрямовано і планомірно велась гурткова робота. Протягом року працювали гуртки «Шахова абетка», «Комп’ютерна грамота», «До-мі-солька», «Екологознайка», «Happy English». Були залучені діти середнього та старшого дошкільного віку.
      На постійному контролі в адміністрації закладу знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей. Для здійснення оздоровчої роботи узакладі створено задовільні умови. З дітьми проводяться: казкотерапія, пальчикова гімнастика, психогімнастика, кольоротерапія, загартовуючи процедури, масаж та самомасаж, дихальна гімнастика. 
    Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.
     У структурі захворюваності дітей раннього та дошкільного віку перше місце посідають хвороби верхніх дихальних шляхів, друге – захворювання кістково-м’язової системи, третє – шлунково-кишкового тракту.
  Аналіз захворюваності за період з 01.09.2016 р. по 31.05.2017р. свідчить, що 29% дітоднів пропущено через хворобу дітьми раннього віку, 26% - дітьми дошкільного віку. Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів та свят. У ДНЗ впроваджується комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності. У дошкільному закладі зменшено кількість інфекційних захворювань, попереджено їх розповсюдження.
   Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами. Під керівництвом вихователя – методиста  Лященко О.О. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”,  “Бібліотечка вихователя дитячого садка”, зразковий комплект “Практика управління дошкільним закладом”, до складу якого входе журнал “Вихователь – методист дошкільного закладу”, «Практичний психолог» 
         Для ефективності розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, впроваджують сучасні перспективні програми та методики.
Для реалізації освітніх  завдань інваріативної та варіативної частини Базового компонента використовуємо парціальні програми:
«Театр фізичного виховання та розвитку дошкільників» М. М. Єфименка;
«Англійська мова для дітей дошкільного віку» Т. М. Шкваріної;
«Кольорові долоньки» І. О. Ликової;
«Дитяча хореографія. Програма та навчально-методичне забезпечення хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 років» А. С. Шевчук
«Шахова абетка» І. Г. Сухін
  Парціальні програми розширюють та поглиблюють можливості розвитку особистості дитини та реалізують пріоритетні напрями в діяльності дошкільного закладу. 
  Моніторинг рівня засвоєння вимог  програми «Українське дошкілля» дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колективу закладу. Педагогічна діагностика дозволяє вихователям і вихователю-методисту своєчасно фіксувати рівні розвитку дітей на початок, середину та кінець навчального року. А систематичне відстеження (моніторинг) динаміки змін у розвитку дітей дошкільного віку допомагає визначати необхідні методи надання їм допомоги за кожною освітньою лінією, а також вносити корективи в освітній  процес, як індивідуально для кожної дитини, так і всієї групи в цілому. За результатами діагностики дошкільників із засвоєння знань згідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) зроблено висновки щодо загальної компетентності дітей:
 Висновок: дані  свідчать про те, що більшість дітей мають високий та середній рівень компетентності.
 Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання у школі. Практичним психологом, вихователем-методистом організоване вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання. З метою вивчення стану готовності дітей до майбутнього навчання у школі в квітні 2017 року було обстежено 45 дітей старших груп.
  Аналіз результатів показав, що найкращі показники старші дошкільники мають у пізнавальній та художньо-естетичній лініях розвитку. Також у дітей здебільшого визначається високий рівень у фізичній лінії розвитку та ігровій діяльності.
   Таким чином, діти старших груп дошкільного навчального закладу переважно готові до майбутнього навчання у школі, що підтверджують результати моніторингу. У зв’язку з тим, що основною причиною неуспішності дітей є нерегулярне відвідування ними дошкільного закладу, вихователям та вихователю-методисту рекомендовано продовжувати проводити роз’яснювальні бесіди з батьками щодо підготовки дітей до школи (консультації, дискусії, «круглі столи», тренінгові заняття тощо).
      Безпосереднє керівництво дошкільним навчальним закладом № 387   здійснює завідувач, педагог вищої кваліфікаційної категорії Кудря Л.І.
   З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у житті дошкільного закладу прийнято такі форми самоврядування:
піклувальна рада ДНЗ;
батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;
профспілковий комітет;
педагогічна рада;
загальні збори батьків та членів трудового колективу;
комісія з охорони праці;
пожежно-технічна комісія.
Управлінські рішення та дії завідувача у поточному році були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу для виконання річних завдань:
1.     Комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;
2.     Складання бюджетного запиту на 2017 рік;
3.     Організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчально-виховному процесі;
4.     Організація роботи щодо охоплення дітей 5-річного віку та обліку дітей мікрорайону. 
5. Організація  роботи  психолого-педагогічного консультативного пункту.
6. Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, і тому у ДНЗ працює власна сторінка на Інтернет – сайті «Класна оцінка» та «Курс: Дошкілля». Інформація сайту розрахована в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег з усієї України. Цікаві статті, фотогалерея, 3-D подорож, висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості дошкільного навчального закладу, залученню батьків до життя їх дітей у закладі.
7. Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. 
 
    Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний навчальний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці: проведення батьківських зборів, консультацій, анкетування, святкові ранки та розваги, дні відчинених дверей, оформлення інформаційно-правових куточків, сумісні акції .
  Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227. У дошкільному навчальному закладі працює досвідчений, кваліфікований медичний персонал та кухарі. Про їх роботу свідчать результати: за цей навчальний рік за результатами перевірок СЕС грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.
         Аналіз виконання норм харчування основних продуктів за 2016 рік показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснюється наближено до державних норм (у середньому – 70%), було раціональним, збалансованим, різноманітним. На 90-100% виконано норми масла вершкового, овочів, картоплі, цукру, олії, хліба, чаю, сира твердого, круп, томатної пасти. Слід відмітити, що в порівнянні з минулим роком поліпшились показники виконання норм в середньому на 15%.
        Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно та в повному обсязі відповідно до заявок. Суворо контролюється якість продуктів від постачальників, умови та терміни реалізації, технологія приготування блюд.
      Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни.
        У закладі харчуються діти пільгових категорій: діти з малозабезпечених родин (14 чол. безкоштовно), діти-чорнобильці (3 чол. безкоштовно), діти з багатодітної родини ( 4 чол. 50% від вартості харчування), діти учасників АТО (8 чол. безкоштовно), діти тимчасово переміщених осіб (6 чол. безкоштовно), 1 дитина під опікою (безкоштовно).
      Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 387 є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основних державних документах:
Конституція України;
Конвенції ООН про права дитини;
Законом України «Про охорону дитинства».
На виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9-352, від 04.10.2007 р. № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», адміністрацією закладу  розроблені такі заходи:
надання методичної і консультативної допомоги сім’ї, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дітей;
формування соціально-педагогічної компетенції сім’ї у розв’язанні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;
створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.
             Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації, формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.
Запобіганню і профілактиці травматизму у дітей сприяє систематична і планомірна організація роботи. З батьками вихованців систематично проводяться інструктажі з питань безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я дітей. Упродовж року вихованці отримали теоретичні знання та практичні навички безпечної поведінки в необхідному обсязі: колективні перегляди «Побутові речі для кмітливої малечі», проведення Тижнів безпеки життєдіяльності (листопад, квітень), театралізовані вистави, розваги, конкурси поробок з природного матеріалу «Умілі руки не знають скуки»,    «Найкраща годівничка для птахів»
Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим районною радою. Фінансові асигнування на 2017 рік заплановано лише на захищені статті (харчування дітей, заробітна плата працівників дошкільного навчального закладу, оплата комунальних послуг, придбання медикаментів).
Виконані основні види робіт:
•  частковий ремонт  харчоблоку, пральні, групових приміщень, партомийок, туалетних кімнат.
благоустрій території;
•       клеймування вагів та гір
•      фарбування міжкімнатних дверей, підлоги коридорів (1-2 поверхів) 
вікна металопластикові, 9 шт.
двері металопластикові 
двері вхідні в гр. № 1
 
•   часткову заміну каналізаційних труб, труб холодної, гарячої води та   опалення
•       промивку опалювальної системи
•       поточний ремонт обладнання на харчоблоці
•       ремонт вентиляції на харчоблоці, в пральні
•       перевірка заземлення
виписка періодичної преси.
 
Виконано поточні ремонти:
- групових приміщень, музичної зали;
- коридору та сходових прольотів;
- спальної кімнати групи раннього віку, туалету гр. № 3
- системи опалення;
- монтаж контуру заземлення;
 
Замінено:
вікна металопластикові, 9 шт.
двері металопластикові 
двері вхідні в гр. № 1
- труби теплопостачання, холодної та гарячої води, каналізаційні труби;
- фільтри системи доочищення питної води;
- лампи денного освітлення.
 
Придбано:
- меблі в методичний (стіл керівника, стіл дитячий,  стілець дитячий, 5 шт.
- Ліжко дитяче та тумба приліжкова в ізолятор 
- Мойка 
- Шафа для одягу дитяча 3-хмістна, 10 шт.
- Підступи дитячі, 9 шт
- Модуль та стіл в медичний кабінет
- Шафа для посуду в гр..№ 3
- Стіл в портомийку
- Тумба для питного режиму
- будівельні матеріали;
- посуд;
- медичне обладнання;
- канцтовари, методичну літературу, господарчі товари, миючі засоби.
 
Здійснено обслуговування:
-  орг.техніки;
- побутової техніки;
- системи опалення;
-  лічильників;
- вагів та гир.
 
Проведено:
- омолодження дерев;
- лабораторні дослідження СЕС (колораж готової продукції, дослідження піска, води, продуктів харчування, смиви на БТКП, стерильність на баканаліз, аналіз води при заміні фільтрів доочищеної питної води).
Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально-виовного процесу.
 
 
 

 

 

ЗВІТ 

завідувача комунального закладу освіти 

"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 387"

Дніпропетровської міської ради

за 2015 - 2016 навчальний рік

 

У дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 387  функціонує 6 вікових груп. Всі групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дошкільного закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:

·         музична зала;

·         кімната психологічного розвантаження;

·         методичний кабінет;

·         медичний блок;

·         прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;

За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 110  місць для дітей від 2-х до 6 років. Групи комплектувались у червні-вересні за заявами батьків.

Дошкільний  навчальний заклад  працює за 10,5-годинним режимом та має одну вікову групу з 12-годинним перебуванням дітей. У своєму складі ДНЗ має 6 вікових  груп:

·        одну вікову групу для дітей 3-го року життя;

·        дві вікові групи для дітей 4-го року життя;

·        одну вікову групу для дітей 5-го року життя;

·        дві вікові групи для дітей 6-го року життя.

Цього року дошкільний заклад відвідувало 206 дітей, з них:

·         раннього віку – 36 дітей;

·         дошкільного віку – 170 дітей;

·         випущено до школи – 48 дітей.

Особливістю дошкільного закладу є відсутність плинності кадрів. Заклад укомплектовано на 100% як педагогічними кадрами, так і обслуговуючим персоналом. Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі забезпечують 33 працівника: - 16 молодшого обслуговуючого персоналу, 1 медичний працівник, 15 педагогів, у тому числі: вихователь-методист, практичний психолог, музичний керівник,  керівник гуртка, 12 вихователів. З них 4 мають повну вищу освіту, 11 – базову освіту.

В дошкільному закладі узгоджено роботу всіх служб: методичної, психолого-педагогічної, оздоровчо-профілактичної.

З 2015-2016 навчального року педагогічний колектив розпочав роботу над обласною науково-методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Головна мета виховання соціально компетентної дитини – навчити її  відчувати своє місце у систе­мі стосунків людей і адекватно пово­дитися.

Протягом 2015 – 2016 навчального року педагогічний колектив, реалізуючи зміст Базового компонента дошкільної освіти, програм: «Українське дошкілля», «Дитина в дошкільні роки», «Впевнений старт», працював  над виконанням наступних завдань:

1. Формування інтелектуальних, культурних та творчих можливостей  дітей,  забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти.

2. Забезпечення психолого-педагогічного супроводу дітей дошкільного віку з метою формування їх моральних цінностей, свідомого ставлення до власного здоров’я.

3. Поглиблення взаємодії з батьками щодо зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, формування рис громадянина української держави, свідомої, культурної особистості.

Згідно цих завдань  будувалась методична робота з педагогічним колективом.

Підвищення професійної майстерності педагогів забезпечили такі форми роботи, як консультації, відкриті перегляди занять, семінари, семінари-практикуми,  педради,  після проведення яких значно покращився (за даними діагностування) рівень обізнаності педагогів, а також рівень оснащення  розвивального предметно-ігрового середовища  наочними посібниками, новими ігровими осередками. Нові форми роботи  проводилися  з дітьми: інтегровані заняття, використання ігор для розвитку пізнавальних процесів дитини та інше.

         Система проведених заходів також сприяла позитивному результату: у засвоєнні дітьми знань, умінь і навичок згідно з Базовим  компонентом дошкільної освіти; у готовності до шкільного навчання дітей-випуск­ників.

        В освітньо-виховній роботі  дошкільного закладу впроваджувались інноваційні технології: психолого-педагогічне проектування Т.О.Піроженко,  ТРВЗ Г.Альтшуллера, елементи методики Марії Монтесорі.

 

  Було проведено 4 педагогічні ради:

ü «Основні напрямки навчально-виховної роботи на 2015-2016 навчальний рік».

ü «Виховання на основі патріотичних цінностей, як провідний шлях формування особистості дошкільника та його духовного світу»

ü «Наступність у роботі ДНЗ та школи»

ü «Психолого-педагогічні умови збереження здоров'я дошкільників»

Педгодини:

ü «Педагогічні стереотипи у взаємодії з дитиною»

ü «Діти і сучасний інформаційний простір»

ü «Куди зникають «чомусики», або як зберегти дитячу допитливість»

ü «Формування природничо-екологічної компетенції дошкільників засобами авторської казки»

  Консультації:

ü «Використання засобів народної педагогіки у усесторонньому вихованні дошкільнят»

ü «Праця дорослих. Виховуємо раціонального споживача.»

ü «Формування економічної досвідченості дошкільників засобами гри.»

Відкриті покази занять:

ü «В гості до казки «Ріпка» (заняття з сенсорного розвитку для дітей  раннього віку) / вихователь Лесняк Р.В.

ü «Цікаві перетворення» (заняття з елементами дослідницької діяльності з дітьми старшого дошкільного віку) / вихователь Калініченко Т.М.

ü «В гостях у казки: у пошуках братика Іванушки» (заняття з математичного розвитку з дітьми середнього дошкільного віку) / вихователь Дехтяр Г.Т.

ü «У густім зеленім лісі мешкають звірята різні» (заняття – подорож з розвитку мовлення з дітьми молодшого дошкільного віку) / вихователь Дворніченко К.Й.

ü «Артпедагогика у дошкільному навчальному закладі» (майстерклас) / практичний психолог Лященко О.О.

   Над завданням формування та розвитку пізнавальної активності педагогічний колектив дошкільного закладу  працює вже не перший рік, накопичено багато методичного, дидактичного матеріалу. Узагальнено два досвіди роботи  «Щоб діти вміли міркувати»(2008р., вихователь Перова Л.О.), «Пізнай час і себе в ньому»(2009р., вихователь Колода В.В.)

 Червоною стрічкою тема громадянського виховання пронизувала роботу з батьками (консультації, батьківські збори, батьківські всеобучі, родинні свята). Над цією  проблемою дошкільний навчальний заклад працює вже не перший рік, накопичено певний досвід, методичний, дидактичний матеріал, худржню літературу, конспекти занять. Гарні результати роботи з цієї проблеми показали: Горчакова О.О.,  Дехтяр Г.Т., Перова Л.О. Вихователі співпрацювали з батьками щодо краєзнавчої роботи з дітьми. Проводячи заняття, розваги, свята народознавчого напрямку, педагоги старших вікових груп проводили паралелі, порівнювали історію, традиції українського народу з іншими народами. Це сприяло створенню атмосфери полікультурності, вихованню любові до своєї Батьківщини через повагу до інших країн, інших національностей.

Вихователі намагаються використовувати методи:

·        експериментування і дослідів;

·        ознайомлення дітей із соціальними явищами;

·        формування досвіду творчої діяльності як на заняттях, так і в повсякденному житті.

Педагогічний колектив дошкільного закладу  активно  ділиться своїм досвідом на всіх рівнях дошкільної освіти району та міста. На базі дошкільного навчального закладу   № 387 було проведено семінар для практичних психологів міста за темою «Емоційне вигорання педагогів: причини виникнення та методи профілактики».

В 2016 році дошкільний навчальний заклад успішно пройшов державну атестацію.

Цілеспрямовано і планомірно велась гурткова робота. Протягом року працювали гуртки «Шахова абетка», «Комп’ютерна грамота», «До-мі-солька», «Екологознайка», «Happy English». Були залучені діти середнього та старшого дошкільного віку.

     

Пріоритетним завданням сьогодення є зміцнення здоров’я дітей, залучення їх до здорового способу життя. Для проведення оздоровчої роботи в дошкільному закладі створено всі необхідні умови:

·        організація і дотримання рухового, світлового режиму, провітрювання і вологого прибирання;

·        система загартувальних і профілактичних заходів в оздоровчій роботі;

·        використання сучасних здоров’язберігаючих технологій;

·        регуляція працездатності дітей та розумових і психічних навантажень у навчально-виховному процесі;

·        надання педагогам, батькам постійної методичної допомоги з питань оздоровлення, фізичного виховання, збереження і зміцнення здоров’я дітей;

·        матеріально-технічне забезпечення спортивної бази.

Питання зміцнення здоров’я дітей, формування здоров’язберігаючої компетентності дошкільника вирішуються в дошкільному закладі в тісній співпраці з батьками. Наша мета не виховання батьків, а партнерська взаємодія заради самого головного – здоров’я дітей.

Протягом року проводились тематичні тижні, розваги, свята, тиждень ОБЖД. Відповідно до вікових та психологічних особливостей кожної вікової групи вихователі давали дітям інформацію еколого-валеологічного спрямування під час навчання. Педагоги намагалися проводити таку роботу планомірно та систематично.

У дошкільному навчальному закладі ми намагаємося створити модель оптимальної взаємодії всіх спеціалістів, об’єднаних єдиною професійною метою, які допомагають у реалізації медико-психолого-педагогічного супроводу дитини. Створена система оздоровчих та фізкультурних заходів має на меті, в першу чергу, формування у дітей мотивації здоров’я і поведінкових навичок здорового способу життя.

Щомісяця старшою медичною сестрою проводиться аналіз захворюваності дітей. Глибоко проаналізовані результати диспансерізації дітей, в кожній віковій групі ведуться листи здоров’я, створени групи здоров’я (діти з захворюваннями опорно-рухового апарату, діти, які часто хворіють).

 

Робота психологічної служби дошкільного навчального закладу № 387 будувалася за наступними напрямками:

·        консультаційна робота з адміністрацією, вихователями й батьками щодо психологічних особливостей виховання інноваційної особистості та розвитку її пізнавальної активності;

·        контроль за переломними моментами розвитку, діагностична та корекційна робота з дітьми, які потребують підвищеної уваги, виявлення та усунення психологічних причин відхилень у розвитку пізнавальної активності;

·        впровадження розвивальних програм з урахуванням індивідуальних особливостей дітей, їхнього рівня розвитку на кожному віковому етапі;

·        визначення та формування психологічної готовності до дошкільного, а згодом і шкільного навчання;

·        індивідуальна робота з дітьми з метою полегшення їхньої адаптації до умов дошкільного навчання;

·        виявлення обдарованих дітей, консультаційна робота з батьками та педагогами з метою створення розвивального для обдарованості середовища;

·        виявлення та направлення на психолого-медико-педагогічну комісію дітей, які потребують особливої уваги (занять з логопедом, дефектологом, інструктором ЛФК, тощо);

·        робота в психолого-педагогічному консультативному пункті з дітьми та батьками дітей неохоплених ДНЗ;

·        оптимізація навчально-виховного процесу та психологічний супровід науково-методичного забезпечення.

Навчально-виховний процес в закладі передбачає чергування різних видів діяльності. Заняття плануються з урахуванням розумового та фізичного навантаження.

Безпосереднє керівництво дошкільним навчальним закладом № 387   здійснює завідувач, педагог вищої кваліфікаційної категорії Кудря Л.І.

   З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у житті дошкільного закладу прийнято такі форми самоврядування:

·         піклувальна рада ДНЗ;

·         батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;

·         профспілковий комітет;

·         педагогічна рада;

·         загальні збори батьків та членів трудового колективу;

·         комісія з охорони праці;

·         пожежно-технічна комісія.

Управлінські рішення та дії завідувача у поточному році були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу для виконання річних завдань:

1.          Комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;

2.          Складання бюджетного запиту на 2016 рік;

3.          Організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчально-виховному процесі;

4.          Організація роботи щодо охоплення дітей 5-річного віку та обліку дітей мікрорайону.

5.     Організація  роботи  психолого-педагогічного консультативного пункту.

6.     Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, і тому у ДНЗ працює власна сторінка на Інтернет – сайті «Класна оцінка» та «Курс: Дошкілля». Інформація сайту розрахована в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег з усієї України. Цікаві статті, фотогалерея, 3-D подорож, висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості дошкільного навчального закладу, залученню батьків до життя їх дітей у закладі.

7.     Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом.

 

       Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний навчальний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці: проведення батьківських зборів, консультацій, анкетування, святкові ранки та розваги, дні відчинених дверей, оформлення інформаційно-правових куточків, сумісні акції. Проблемами, які потребують вирішення в роботі з батьками, залишаються:

·        підвищення психолого-педагогічної культури батьків;

·        індивідуальний підхід до роботи з сім’ями вихованців;

·        усебічне вивчення багатоаспектної специфіки кожної сім’ї;

·        пропаганда дошкільної освіти в соціумі;

·        активна, систематична роз’яснювальна робота серед батьків мікрорайону ДНЗ, діти яких неохоплені дошкільною освітою.

Потребує подальшого вдосконалення робота з дітьми з розвитку мовлення та дрібної моторики руки. Пріоритетною залишається робота щодо фізичного, соціально-морального, емоційно-ціннісного розвитку дітей.

 

  Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227. У дошкільному навчальному закладі працює досвідчений, кваліфікований медичний персонал та кухарі. Про їх роботу свідчать результати: за цей навчальний рік за результатами перевірок СЕС грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.

        У закладі харчуються діти пільгових категорій: діти з малозабезпечених родин (17 чол. безкоштовно), діти-чорнобильці (2 чол. безкоштовно), діти з багатодітної родини ( 7 чол. 50% від вартості харчування).

 

Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим районною радою. Фінансові асигнування на 2016 рік заплановано лише на захищені статті (харчування дітей, заробітна плата працівників дошкільного навчального закладу, оплата комунальних послуг, придбання медикаментів).

При допомозі батьків було зроблено наступне:

 

Виконано поточні ремонти:

-         групових приміщень, музичної зали;

-         коридору та сходових прольотів;

-         спальної кімнати групи раннього віку, туалету гр. № 3

-         системи опалення;

-         монтаж контуру заземлення;

 

Замінено:

-         вхідні двері, вікна та двері на харчоблоці, вікна в спальних кімнатах гр. № 3,4;

-         підлога та дах на альтанках;

-         труби теплопостачання, холодної та гарячої води, каналізаційні труби;

-         фільтри системи доочищення питної води;

-         лампи денного освітлення.

 

Придбано:

-         ліжка дитячі

-         тканина медична

-         шафа господарська

-         будівельні матеріали;

-         телефонний кабель,

-         посуд;

-         медичне обладнання;

-         канцтовари, методичну літературу, господарчі товари, миючі засоби.

 

Здійснено обслуговування:

-  орг.техніки;

- побутової техніки;

- системи опалення;

-  лічильників;

- вагів та гир.

 

Проведено:

- омолодження дерев;

- лабораторні дослідження СЕС (колораж готової продукції, дослідження піска, води, продуктів харчування, смиви на БТКП, стерильність на баканаліз, аналіз води при заміні фільтрів доочищеної питної води).

Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально-виховного процесу.