Індустріальний район. Комунальний заклад освіти "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 387" Дніпровської міської ради

 

Звіт директора перед громадськістю

 

Звіт

завідувача Комунального закладу освіти 

 «Дошкільний навчальний заклад 

(ясла-садок) № 387»

Дніпровської міської ради

Кудрі Ліни Іларіонівни 

перед батьківською громадськістю 

та педагогічним колективом 

про роботу закладу протягом 2018-2019 навчального року

 

 

 Дошкільний навчальний заклад функціонує з 1990 року

Юридична адреса дошкільного навчального закладу:

м.Дніпро

вул.Янтарна, 77д

тел.724-27-23

Дошкільний навчальний заклад працює в 5-ти денному робочому тижні, за режимом роботи 10,5 годин: з 7.00 – 17.30.

Чергові групи працюють

з 7.00 та з 17.30 – 19.00.

 
       У дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 387  функціонує 6 вікових груп. Всі групові приміщення забезпечені меблями та ігровим обладнанням, мають сучасний інтер’єр. Розвивальне середовище дошкільного закладу організовано з урахуванням інтересів дітей і відповідає їх віковим особливостям. Для занять дітей створено всі умови, обладнані спеціальні приміщення:
музична зала;
кімната психологічного розвантаження;
методичний кабінет;
медичний блок;
прогулянкові майданчики для кожної вікової групи;
За проектною потужністю дошкільний навчальний заклад розраховано на 110  місць для дітей від 2-х до 6 років. Групи комплектувались у червні-вересні за заявами батьків.
У 2018-2019 навчальному році укомплектовано 6 вікових груп:
1 групи для дітей раннього віку;
5 груп для дітей дошкільного віку.
Цього року дошкільний заклад відвідувало 202 дітей, з них:
раннього віку – 29 дітей;
дошкільного віку – 173 дітей;
випущено до школи – 44 дітей.
Навчально-виховний процес у дошкільному навчальному закладі забезпечують 33 працівника: - 16 молодшого обслуговуючого персоналу, 1 медичний працівник, 15 педагогів, у тому числі: вихователь-методист, практичний психолог, музичний керівник,  керівник гуртка, 12 вихователів. З них 4 мають повну вищу освіту, 11 – базову освіту. Склад педагогічних працівників за кваліфікаційними категоріями такий: вища категорія – 1 чол., , перша категорія – 1 чол., спеціаліст – 2 чол., звання «вихователь-методист» - 5 чол. Щороку згідно з графіком педагогічні працівники проходять курси підвищення кваліфікації та підлягають атестації відповідно до чинного Положення про атестацію педагогічних працівників. Адміністрація створює оптимальні умови для постійного професійного зростання педагогів з урахуванням індивідуальних можливостей кожного: у поточному році проатестовано 3 педагоги.       
 Адміністрація дошкільного закладу створює працівникам усі умови для плідної роботи. Завдяки оптимальній розстановці та цілеспрямованому використанню кадрів робота колективу дошкільного навчального закладу відзначається стабільністю та позитивною результативністю.
Протягом 2018-2019 навчального року педагогічний колектив працював над обласною науково-методичною проблемою «Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства». Головна мета виховання соціально компетентної дитини – навчити її  відчувати своє місце у систе¬мі стосунків людей і адекватно пово¬дитися.
Протягом 2018 – 2019 навчального року педагогічний колектив, реалізуючи зміст Базового компонента дошкільної освіти, програми «Українське дошкілля»  працював  над виконанням наступних завдань:
1. Формування інтелектуальних, культурних та творчих можливостей  дітей,  забезпечення наступності в реалізації завдань духовного, патріотичного, трудового виховання між дошкільною і початковою ланками освіти.
2. Удосконалення форм, методів та прийомів роботи щодо пізнавального розвитку дітей дошкільного віку.
3. Формування здоров”язбережувальної компетентності дітей в умовах дошкільного закладу та родинного виховання.
4. Активізація роботи з батьківською громадськістю щодо питань національно-патріотичного виховання, зміцнення фізичного та психічного здоров'я дітей, попередження дитячого травматизму.
Цілеспрямовано і планомірно велась гурткова робота. Протягом року працювали гуртки «Шахова абетка», «Комп’ютерна грамота», «До-мі-солька», «Екологознайка», «Happy English». Були залучені діти середнього та старшого дошкільного віку.
      На постійному контролі в адміністрації закладу знаходиться дотримання санітарно-гігієнічних вимог до умов та режиму виховання дітей. Для здійснення оздоровчої роботи узакладі створено задовільні умови. З дітьми проводяться: казкотерапія, пальчикова гімнастика, психогімнастика, кольоротерапія, загартовуючи процедури, масаж та самомасаж, дихальна гімнастика. 
    Санітарно-освітня робота серед батьків проводиться через бюлетені, бесіди, консультації. Розроблено заходи спрямовані на адаптацію новоприбулих дітей, зниження захворюваності в осінній період, а також роз’яснювальної роботи серед батьків щодо ізоляції хворих дітей з дитячого колективу для швидшого їх одужання. Безпосередньо у групах проводиться консультативна робота з батьками щодо оздоровлення дітей вдома та в умовах дитячого садка.
     У структурі захворюваності дітей раннього та дошкільного віку перше місце посідають хвороби верхніх дихальних шляхів, друге – захворювання кістково-м’язової системи, третє – шлунково-кишкового тракту.
  Аналіз захворюваності за період з 01.09.2018 р. по 31.05.2019р. свідчить, що 29% дітоднів пропущено через хворобу дітьми раннього віку, 26% - дітьми дошкільного віку. Проблемою залишається захворюваність після вихідних днів та свят. У ДНЗ впроваджується комплекс спеціальних заходів у період сезонного підйому захворюваності. У дошкільному закладі зменшено кількість інфекційних захворювань, попереджено їх розповсюдження.
   Для забезпечення системного підходу до реалізації завдань дошкільної освіти в ДНЗ функціонує методичний кабінет, який є науково – методичним осередком для педагогів та батьків. Протягом року кабінет поповнився наочно – дидактичними посібниками, науковою, навчально – методичною, літературою, іграшками, атрибутами, аудіо записами. Під керівництвом вихователя – методиста Бэлкыноъ О.В. педагогічний колектив має змогу здійснювати переорієнтацію всього освітньо-виховного процесу з навчального на розвивальний. Вихователі користуються сучасними науковими розробками, авторськими методиками, розробками занять, свят та розваг, матеріалами з досвіду роботи кращих педагогів, періодичними педагогічними виданнями: “Дошкільне виховання”, “Палітра педагога”,  “Бібліотечка вихователя дитячого садка”, зразковий комплект “Практика управління дошкільним закладом”, до складу якого входе журнал “Вихователь – методист дошкільного закладу”, «Практичний психолог» 
         Для ефективності розв’язання проблем навчання та виховання дітей педагоги перебувають у постійному творчому пошуку, впроваджують сучасні перспективні програми та методики.
Для реалізації освітніх  завдань інваріативної та варіативної частини Базового компонента використовуємо парціальні програми:
«Театр фізичного виховання та розвитку дошкільників» М. М. Єфименка;
«Англійська мова для дітей дошкільного віку» Т. М. Шкваріної;
«Кольорові долоньки» І. О. Ликової;
«Дитяча хореографія. Програма та навчально-методичне забезпечення хореографічної діяльності дітей від 3 до 7 років» А. С. Шевчук
«Шахова абетка» І. Г. Сухін
  Парціальні програми розширюють та поглиблюють можливості розвитку особистості дитини та реалізують пріоритетні напрями в діяльності дошкільного закладу. 
  Моніторинг рівня засвоєння вимог  програми «Українське дошкілля» дітьми всіх вікових груп є головним показником роботи педагогів та колективу закладу. Педагогічна діагностика дозволяє вихователям і вихователю-методисту своєчасно фіксувати рівні розвитку дітей на початок, середину та кінець навчального року. А систематичне відстеження (моніторинг) динаміки змін у розвитку дітей дошкільного віку допомагає визначати необхідні методи надання їм допомоги за кожною освітньою лінією, а також вносити корективи в освітній  процес, як індивідуально для кожної дитини, так і всієї групи в цілому. За результатами діагностики дошкільників із засвоєння знань згідно вимог Базового компоненту дошкільної освіти (нова редакція) зроблено висновки щодо загальної компетентності дітей:
 Висновок: дані  свідчать про те, що більшість дітей мають високий та середній рівень компетентності.
 Головною метою роботи колективу дошкільного закладу є виховання дитини, здатної продовжувати навчання у школі. Практичним психологом, вихователем-методистом організоване вивчення готовності дітей старшого дошкільного віку до шкільного навчання. З метою вивчення стану готовності дітей до майбутнього навчання у школі в квітні 2017 року було обстежено 45 дітей старших груп.
  Аналіз результатів показав, що найкращі показники старші дошкільники мають у пізнавальній та художньо-естетичній лініях розвитку. Також у дітей здебільшого визначається високий рівень у фізичній лінії розвитку та ігровій діяльності.
   Таким чином, діти старших груп дошкільного навчального закладу переважно готові до майбутнього навчання у школі, що підтверджують результати моніторингу. У зв’язку з тим, що основною причиною неуспішності дітей є нерегулярне відвідування ними дошкільного закладу, вихователям та вихователю-методисту рекомендовано продовжувати проводити роз’яснювальні бесіди з батьками щодо підготовки дітей до школи (консультації, дискусії, «круглі столи», тренінгові заняття тощо).
      Безпосереднє керівництво дошкільним навчальним закладом № 387   здійснює завідувач, педагог вищої кваліфікаційної категорії Кудря Л.І.
   З метою ініціювання участі педагогів, активних батьків у житті дошкільного закладу прийнято такі форми самоврядування:
піклувальна рада ДНЗ;
батьківський комітет ДНЗ та батьківські комітети груп;
профспілковий комітет;
педагогічна рада;
загальні збори батьків та членів трудового колективу;
комісія з охорони праці;
пожежно-технічна комісія.
Управлінські рішення та дії завідувача у поточному році були спрямовані здебільшого на забезпечення працездатності колективу для виконання річних завдань:
1.     Комплектація штатів відповідно до затвердженого штатного розпису;
2.     Складання бюджетного запиту на 2019 рік;
3.     Організація заходів з підготовки реалізації проектів у навчально-виховному процесі;
4.     Організація роботи щодо охоплення дітей 5-річного віку та обліку дітей мікрорайону. 
5. Організація  роботи  психолого-педагогічного консультативного пункту.
6. Колектив постійно працює над створенням позитивного іміджу дошкільного закладу, і тому у ДНЗ працює власна сторінка на Інтернет – сайті «Класна оцінка» та «Курс: Дошкілля». Інформація сайту розрахована в першу чергу, на батьків вихованців, а також на колег з усієї України. Цікаві статті, фотогалерея, 3-D подорож, висвітлення поточної роботи – все це сприяє відкритості дошкільного навчального закладу, залученню батьків до життя їх дітей у закладі.
7. Організація роботи зі зверненнями громадян є важливою складовою управління закладом. 
 
    Взаємодія із сім’ями вихованців є одним з пріоритетних напрямів діяльності закладу. Вона орієнтована на пошук таких форм і методів роботи, які дозволяють урахувати актуальні потреби батьків, сприяють формуванню активної батьківської позиції, участі батьків в управлінні закладом. Дошкільний навчальний заклад підтримує бажання батьків поповнювати знання, необхідні для виховання та оздоровлення дітей. Педагогічний колектив організовував для цього різні активні форми співпраці: проведення батьківських зборів, консультацій, анкетування, святкові ранки та розваги, дні відчинених дверей, оформлення інформаційно-правових куточків, сумісні акції .
  Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Організація харчування ведеться відповідно до Інструкції з організації харчування дітей, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 17.04.2006 р. № 298/227. У дошкільному навчальному закладі працює досвідчений, кваліфікований медичний персонал та кухарі. Про їх роботу свідчать результати: за цей навчальний рік за результатами перевірок СЕС грубих порушень санітарного стану приміщень та харчоблоку, а також порушень відповідності нормам калорійності харчування дітей не виявлено.
         Аналіз виконання норм харчування основних продуктів за 2019 рік показав, що в цілому харчування вихованців дошкільного навчального закладу здійснюється наближено до державних норм (у середньому – 70%), було раціональним, збалансованим, різноманітним. На 90-100% виконано норми масла вершкового, овочів, картоплі, цукру, олії, хліба, чаю, сира твердого, круп, томатної пасти. Слід відмітити, що в порівнянні з минулим роком поліпшились показники виконання норм в середньому на 15%.
        Продукти харчування та продовольчу сировину постачали регулярно та в повному обсязі відповідно до заявок. Суворо контролюється якість продуктів від постачальників, умови та терміни реалізації, технологія приготування блюд.
      Найважливішою умовою правильної організації харчування дітей є суворе дотримання санітарно-гігієнічних вимог до харчоблоку та процесу приготування і зберігання їжі. З метою профілактики кишкових захворювань працівники суворо дотримують установлених вимог до технологічної обробки продуктів, правил особистої гігієни.
        У закладі харчуються діти пільгових категорій: діти з малозабезпечених родин (14 чол. безкоштовно), діти-чорнобильці (3 чол. безкоштовно), діти з багатодітної родини ( 4 чол. 50% від вартості харчування), діти учасників АТО (8 чол. безкоштовно), діти тимчасово переміщених осіб (6 чол. безкоштовно), 1 дитина під опікою (безкоштовно).
      Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 387 є державним закладом, у якому суворо дотримуються вимоги щодо забезпечення прав дитини, закріплені в основних державних документах:
Конституція України;
Конвенції ООН про права дитини;
Законом України «Про охорону дитинства».
На виконання Листа Міністерства освіти і науки України від 17.12.2008 р. № 1/9-811 «Про здійснення соціально-педагогічного патронату», інструктивно-методичних листів від 27.08.2000 р. № 1/9-352, від 04.10.2007 р. № 1/9-583 «Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади», адміністрацією закладу  розроблені такі заходи:
надання методичної і консультативної допомоги сім’ї, залучення батьків до процесу виховання, навчання та реабілітації дітей;
формування соціально-педагогічної компетенції сім’ї у розв’язанні її психолого-педагогічних та соціальних проблем;
створення банку даних дітей, які підлягають охопленню соціально-педагогічним патронатом.
             Діяльність адміністрації спрямована на виховання в учасників навчально-виховного процесу дошкільного навчального закладу якостей свідомого і обов’язкового виконання правил і норм безпечної поведінки в повсякденній діяльності і в умовах надзвичайної ситуації, формування навичок безпечної поведінки в різних нестандартних ситуаціях, формування знань про правила самозбереження, дорожнього руху, з протипожежної безпеки.
Запобіганню і профілактиці травматизму у дітей сприяє систематична і планомірна організація роботи. З батьками вихованців систематично проводяться інструктажі з питань безпеки життєдіяльності та охорони здоров’я дітей. Упродовж року вихованці отримали теоретичні знання та практичні навички безпечної поведінки в необхідному обсязі: колективні перегляди «Побутові речі для кмітливої малечі», проведення Тижнів безпеки життєдіяльності (листопад, квітень), театралізовані вистави, розваги, конкурси поробок з природного матеріалу «Умілі руки не знають скуки»,    «Найкраща годівничка для птахів»
Фінансово-господарська діяльність дошкільного навчального закладу здійснюється згідно з кошторисом, сформованим районною радою. Фінансові асигнування на 2017 рік заплановано лише на захищені статті (харчування дітей, заробітна плата працівників дошкільного навчального закладу, оплата комунальних послуг, придбання медикаментів).
Виконані основні види робіт:
•  частковий ремонт  харчоблоку, пральні, групових приміщень, партомийок, туалетних кімнат.
благоустрій території;
•       клеймування вагів та гір
•      фарбування міжкімнатних дверей, підлоги коридорів (1-2 поверхів) 
вікна металопластикові, 9 шт.
двері металопластикові 
двері вхідні в гр. № 1
 
•   часткову заміну каналізаційних труб, труб холодної, гарячої води та   опалення
•       промивку опалювальної системи
•       поточний ремонт обладнання на харчоблоці
•       ремонт вентиляції на харчоблоці, в пральні
•       перевірка заземлення
виписка періодичної преси.
 
Виконано поточні ремонти:
- групових приміщень, музичної зали;
- коридору та сходових прольотів;
- спальної кімнати групи раннього віку, туалету гр. № 3
- системи опалення;
- монтаж контуру заземлення;
 
Замінено:
вікна металопластикові, 9 шт.
двері металопластикові 
двері вхідні в гр. № 1
- труби теплопостачання, холодної та гарячої води, каналізаційні труби;
- фільтри системи доочищення питної води;
- лампи денного освітлення.
 
Придбано:
- меблі в методичний (стіл керівника, стіл дитячий,  стілець дитячий, 5 шт.
- Ліжко дитяче та тумба приліжкова в ізолятор 
- Мойка 
- Шафа для одягу дитяча 3-хмістна, 10 шт.
- Підступи дитячі, 9 шт
- Модуль та стіл в медичний кабінет
- Шафа для посуду в гр..№ 3
- Стіл в портомийку
- Тумба для питного режиму
- будівельні матеріали;
- посуд;
- медичне обладнання;
- канцтовари, методичну літературу, господарчі товари, миючі засоби.
 
Здійснено обслуговування:
-  орг.техніки;
- побутової техніки;
- системи опалення;
-  лічильників;
- вагів та гир.
 
Проведено:
- омолодження дерев;
- лабораторні дослідження СЕС (колораж готової продукції, дослідження піска, води, продуктів харчування, смиви на БТКП, стерильність на баканаліз, аналіз води при заміні фільтрів доочищеної питної води).
Поступове осучаснення предметно-просторового середовища закладу, його розвиток можливий тільки за умов засвоєння нововведень, бачення власної перспективи розвитку, плідної співпраці всіх учасників навчально-виовного процесу.